เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

ดังแนบ

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท
2/5/2562 14:01:32
 101.109.41.153