ӴѺ  56     ͧ:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 28/6/2562 21:33:22 [ҹ 12]


ӴѺ  55
     ͧ:   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 28/6/2562 21:32:31 [ҹ 7]


ӴѺ  54
     ͧ:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 26/6/2562 21:46:46 [ҹ 11]


ӴѺ  53
     ͧ:   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 26/6/2562 19:03:26 [ҹ 8]


ӴѺ  52
     ͧ:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 29/5/2562 18:03:47 [ҹ 32]


ӴѺ  51
     ͧ:   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 7/5/2562 19:35:17 [ҹ 19]


ӴѺ  50
     ͧ:   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 2/5/2562 14:01:32 [ҹ 14]


ӴѺ  49
     ͧ:   การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
      ֧:   ****
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 26/4/2562 13:20:02 [ҹ 15]


ӴѺ  48
     ͧ:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ֧:   ****
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 24/4/2562 16:28:10 [ҹ 37]


ӴѺ  47
     ͧ:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ֧:   ****
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 19/4/2562 16:13:30 [ҹ 28]


ӴѺ  46
     ͧ:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ֧:   ****
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท ѹ: 19/4/2562 16:12:04 [ҹ 21]


ӴѺ  45
     ͧ:   แบบ KTB Online
      ֧:   ӹ¡ç¹ѧѴءç¹
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ѹ: 19/3/2562 19:18:37 [ҹ 69]