˹áԹ/ѴͨѴҧ

 ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ  ҡ สพป.อุทัยธานีเขต2   20/7/2563 14:10:46 ҹ  58  ;  101.109.41.153

 ͧ เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีจ่ายนักเรียนโดยตรงรายหัวเป็นเงินสด  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   25/3/2563 19:58:30 ҹ  124  ;  101.109.41.153

 ͧ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/1/2563 16:21:00 ҹ  840  ;  101.109.41.153

 ͧ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/12/2562 15:18:02 ҹ  251  ;  101.109.41.158

 ͧ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/12/2562 15:15:01 ҹ  239  ;  101.109.41.158

 ͧ แบบใบแจ้งการชำระเงิน KTB  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   2/9/2562 15:48:14 ҹ  521  ;  101.109.41.158

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   28/8/2562 18:00:00 ҹ  205  ;  101.109.41.153

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   21/8/2562 13:43:26 ҹ  137  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   7/8/2562 19:29:25 ҹ  72  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   5/8/2562 14:16:54 ҹ  79  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   22/7/2562 15:36:23 ҹ  203  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   22/7/2562 15:15:38 ҹ  79  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   22/7/2562 15:12:21 ҹ  84  ;  101.109.41.153

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   28/6/2562 21:33:22 ҹ  94  ;  101.109.41.153

 ͧ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   28/6/2562 21:32:31 ҹ  66  ;  101.109.41.153

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   26/6/2562 21:46:46 ҹ  61  ;  101.109.41.153

 ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   26/6/2562 19:03:26 ҹ  47  ;  101.109.41.153

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   29/5/2562 18:03:47 ҹ  136  ;  101.109.41.153

 ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   7/5/2562 19:35:17 ҹ  53  ;  101.109.41.153

 ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   2/5/2562 14:01:32 ҹ  49  ;  101.109.41.153

 ͧ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   26/4/2562 13:20:02 ҹ  61  ;  101.109.41.153

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   24/4/2562 16:28:10 ҹ  112  ;  101.109.41.153

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   19/4/2562 16:13:30 ҹ  66  ;  101.109.41.153

 ͧ แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ  ҡ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท   19/4/2562 16:12:04 ҹ  106  ;  101.109.41.153

 ͧ แบบ KTB Online  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   19/3/2562 19:18:37 ҹ  155  ;  101.109.41.153

 ͧ หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   31/1/2562 18:52:51 ҹ  233  ;  101.109.41.153

 ͧ หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ลูกจ้างประจำ)*29/1/62  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   29/1/2562 19:13:43 ҹ  128  ;  101.109.41.153

 ͧ หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ข้าราชการ)*29/1/62  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   29/1/2562 19:10:45 ҹ  424  ;  101.109.41.153

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/12/2561 21:12:39 ҹ  127  ;  125.27.24.55

 ͧ ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/12/2561 18:47:50 ҹ  62  ;  125.25.244.125

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  ҡ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม   28/11/2561 14:27:45 ҹ  63  ;  182.53.118.69

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2561 14:27:42 ҹ  132  ;  1.4.210.228

 ͧ ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)  ҡ งานพัสดุ   24/10/2561 19:36:24 ҹ  107  ;  118.172.149.41

 ͧ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   11/9/2561 18:54:48 ҹ  97  ;  118.174.181.209

 ͧ แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น(3/9/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   3/9/2561 19:09:20 ҹ  104  ;  125.25.244.252

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/8/2561 20:19:59 ҹ  75  ;  125.25.120.222

 ͧ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/8/2561 22:14:31 ҹ  80  ;  125.25.217.200

 ͧ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/8/2561 22:10:11 ҹ  76  ;  125.25.217.200

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   6/7/2561 16:49:02 ҹ  123  ;  1.20.157.230

 ͧ ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/6/2561 20:53:14 ҹ  625  ;  1.20.157.177

 ͧ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/6/2561 20:41:15 ҹ  296  ;  1.20.157.177

 ͧ คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   26/6/2561 17:10:03 ҹ  121  ;  202.29.212.41

 ͧ เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   18/6/2561 21:44:26 ҹ  701  ;  1.2.165.113

 ͧ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/6/2561 16:07:50 ҹ  362  ;  202.29.212.41

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/6/2561 15:42:30 ҹ  136  ;  202.29.212.41

 ͧ คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   22/2/2561 14:48:18 ҹ  239  ;  182.53.101.245

 ͧ แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7/2/2561 16:05:46 ҹ  298  ;  182.53.3.155

 ͧ ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1/2/2561 16:46:05 ҹ  390  ;  125.26.204.89

 ͧ เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   31/10/2560 21:45:49 ҹ  250  ;  182.53.9.53

 ͧ สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   24/10/2560 21:14:58 ҹ  311  ;  118.172.55.252

 ͧ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   20/7/2560 20:55:25 ҹ  517  ;  182.52.48.109

 ͧ บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   15/6/2560 21:20:32 ҹ  5426  ;  1.20.140.7

 ͧ โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/6/2560 15:45:37 ҹ  442  ;  202.29.212.41

 ͧ การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/6/2560 13:54:25 ҹ  449  ;  202.29.212.41

 ͧ รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   14/3/2560 22:10:30 ҹ  464  ;  202.143.130.107

 ͧ ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/2/2560 14:51:26 ҹ  260  ;  202.143.130.107

 ͧ สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   25/11/2559 14:16:06 ҹ  271  ;  202.143.130.107

 ͧ รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/11/2559 14:34:57 ҹ  229  ;  202.143.130.107

 ͧ อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1/11/2559 18:12:54 ҹ  237  ;  202.143.130.107

 ͧ ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   28/10/2559 21:33:44 ҹ  242  ;  202.143.130.107

 ͧ สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:42:28 ҹ  247  ;  182.53.100.200

 ͧ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:22:27 ҹ  164  ;  182.53.100.200

 ͧ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:13:17 ҹ  179  ;  182.53.100.200

 ͧ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(สิงหาคม ๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:07:47 ҹ  129  ;  182.53.100.200

 ͧ ทดสอบโพสต์ข่าวการเงิน แนบไฟล์  ҡ นิติ แกว่นกสิกร   21/10/2559 23:53:03 ҹ  149  ;  171.4.134.127

 ͧ ประชาสัมพันธ์  ҡ นิติ แกว่นกสิกร   19/10/2559 16:39:17 ҹ  324  ;  202.29.212.41

 
˹ 1