เรื่อง กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ

กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
17/7/2561 14:29:33
 202.29.212.41