ลำดับที่  25     เรื่อง:   วันลา ไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น....เหตุไฉน ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 20/12/2562 20:18:20 [อ่าน 135]


ลำดับที่  24
     เรื่อง:   กรณีพฤติการณ์ "ส่อไปในชู้สาว" ผิดวินัยร้ายแรง
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 20/12/2562 20:16:51 [อ่าน 94]


ลำดับที่  23
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 12/3/2562 21:01:29 [อ่าน 87]


ลำดับที่  22
     เรื่อง:   21. อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของทางราชการ “ละเมิด” แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 12/3/2562 20:59:31 [อ่าน 76]


ลำดับที่  21
     เรื่อง:   คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 11/1/2562 15:01:26 [อ่าน 95]


ลำดับที่  20
     เรื่อง:   ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 11/1/2562 14:59:48 [อ่าน 69]


ลำดับที่  19
     เรื่อง:   หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 6/11/2561 16:41:18 [อ่าน 98]


ลำดับที่  18
     เรื่อง:   กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 9/10/2561 19:08:29 [อ่าน 62]


ลำดับที่  17
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 9/10/2561 19:02:09 [อ่าน 70]


ลำดับที่  16
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 3/8/2561 20:12:41 [อ่าน 99]


ลำดับที่  15
     เรื่อง:   กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/7/2561 14:29:33 [อ่าน 87]


ลำดับที่  14
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/7/2561 14:27:22 [อ่าน 67]