ลำดับที่  21     เรื่อง:   คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 11/1/2562 15:01:26 [อ่าน 3]


ลำดับที่  20
     เรื่อง:   ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มกฎหมายและคดี วันเวลา: 11/1/2562 14:59:48 [อ่าน 3]


ลำดับที่  19
     เรื่อง:   หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 6/11/2561 16:41:18 [อ่าน 28]


ลำดับที่  18
     เรื่อง:   กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 9/10/2561 19:08:29 [อ่าน 12]


ลำดับที่  17
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 9/10/2561 19:02:09 [อ่าน 14]


ลำดับที่  16
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 3/8/2561 20:12:41 [อ่าน 35]


ลำดับที่  15
     เรื่อง:   กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/7/2561 14:29:33 [อ่าน 27]


ลำดับที่  14
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/7/2561 14:27:22 [อ่าน 22]


ลำดับที่  13
     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/5/2561 17:06:40 [อ่าน 52]


ลำดับที่  12
     เรื่อง:   กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา...
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 20/4/2561 18:45:25 [อ่าน 46]


ลำดับที่  11
     เรื่อง:   กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 4/4/2561 15:45:37 [อ่าน 47]


ลำดับที่  10
     เรื่อง:   กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 4/4/2561 15:38:49 [อ่าน 40]