ลำดับที่  22  [เมื่อ 31/7/2563 12:38:01 อ่าน 148 ]

เรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตฯ

31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2


ลำดับที่  21  [เมื่อ 31/7/2563 12:29:37 อ่าน 127 ]

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O - NET ปีการศึกษา 2563

31 กรกฎาคม 2563 นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O - NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O - NET ของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  20  [เมื่อ 29/7/2563 7:51:42 อ่าน 88 ]

เรื่อง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สพป.อุทัยธานี เขต 2 นำโดยนายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในภาคเช้าได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในภาคค่ำ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง และศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  19  [เมื่อ 24/7/2563 10:51:41 อ่าน 135 ]

เรื่อง โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

24 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี
เขต 2 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการศึกษา โดยมี           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 111 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  18  [เมื่อ 24/7/2563 10:03:50 อ่าน 162 ]

เรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการครูในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนกองทุนการศึกษา นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ   ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

ชมภาพ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  17  [เมื่อ 15/7/2563 13:54:36 อ่าน 66 ]

เรื่อง Sight for kids โครงการสายตาดี เพื่อเยาวชนของชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ หอวังหลักสี่ สโมสรไลออนส์ เมืองทองกรุงเทพ สโมสรไลออนส์ นนทบุรี สโมสรไลออนส์ อุทัยธานี มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีนายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  16  [เมื่อ 2/7/2563 11:12:57 อ่าน 105 ]

เรื่อง ภาพกิจกรรมเขต

ภาพกิจกรรมเขต

ชมภาพเพิ่มเติม


ลำดับที่  15  [เมื่อ 24/6/2563 10:12:32 อ่าน 105 ]

เรื่อง TO BE NUMBER ONE


24 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 68 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ ผู้บริหารโรงเรียนกองทุนการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2


ชมภาพเพิ่มเติม


ลำดับที่  14  [เมื่อ 2/6/2563 14:20:12 อ่าน 118 ]

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินดังกล่าว โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน และมีนายนิติ แกว่นกสิกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  13  [เมื่อ 15/5/2563 14:13:20 อ่าน 127 ]

เรื่อง การปฏิบัติการจากทีมโคชชิ่ง (Coaching) การประเมินผลงาน ผอ.เขตพื้นที่ฯในรอบ 1 ปี

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ ในการโคชชิ่ง (Coaching) เพื่อประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาก พิจิตร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 และอุทัยธานี เขต 2 เข้ารับการโคชชิ่ง (Coaching) ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมีคณะกรรมการซึ่งนำโดย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธาน พร้อมคณะ มาให้คำแนะนำในการประเมินผลงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/14Niu5yg51zmaZFGjPWRJPgNwwSRsYu1b?usp=sharing


ลำดับที่  12  [เมื่อ 24/4/2563 10:07:54 อ่าน 84 ]

เรื่อง การประชุมแบบบูรณาการการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ฐอุทัยธานี เขต 2

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมแบบบูรณาการ การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้บูรณาการการจัดประชุมเข้าด้วยกัน 3 รายการ คือ การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (e-MES) การบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 และก่อนดำเนินการประชุมประธานได้มอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมกันรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คะแนนในระดับดีมากและดีเยี่ยมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ลำดับที่  11  [เมื่อ 16/3/2563 10:27:39 อ่าน 225 ]

เรื่อง การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รอบ 1 ปี

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้มีเกียรติในแวดวงการศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามาร่วมเป็นเกียรติอย่างมากมาย โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/140lxiU7Wt_5yo9XttIgUEWE7WroqwdT3?usp=sharing


ลำดับที่  10  [เมื่อ 16/3/2563 9:05:52 อ่าน 95 ]

เรื่อง พิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์ "อาคารภูมิภักดี 80 ปี จ.ว. โรงเรียนบ้านเจ้าวัด

สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์ "อาคารภูมิภักดี 80 ปี จ.ว." วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน วัด และชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/19pIEbFkmo-HcUnWyc8kABnbTQQeqOsRH?usp=sharing


ลำดับที่  9  [เมื่อ 9/3/2563 9:36:32 อ่าน 112 ]

เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประชุมในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้รับการประเมินไปแล้วจำนวน 2 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินอีกจำนวน 15 โรงเรียน จึงมีโรงเรียนที่ครบกำหนด 5 ปี ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จำนวน 108 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จึงได้จัดดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดดังกล่าว โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1dUBb2HTOzNjRbYuWCSOTjFbMtzCT7ZPB?usp=sharing


ลำดับที่  8  [เมื่อ 5/3/2563 8:37:37 อ่าน 132 ]

เรื่อง การตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม โรงเรียนบ้านร่องตาที และโรงเรียนบ้านเขาวง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1Y6tyM_IPqGPjYf2EjH9foMFJ-RKLyvd6?usp=sharing


ลำดับที่  7  [เมื่อ 5/3/2563 8:26:23 อ่าน 71 ]

เรื่อง กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/17UQ8uYiuoONupcKGEye_ukKBMfPB8nc0?usp=sharing


ลำดับที่  5  [เมื่อ 12/2/2563 10:31:36 อ่าน 157 ]

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง และฉบับที่ 2 เป็นการอ่านออกเสียง ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ รวมทั้งสิ้น 290 คน โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1fr9YZ26jYSz9Gr8HVHyJoQXSnoPr61Tx?usp=sharing


ลำดับที่  4  [เมื่อ 30/1/2563 13:01:39 อ่าน 94 ]

เรื่อง งานแถลงข่าวงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท เมื่อ 29 ม.ค.2563

จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับวัดหนองขุนชาติ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งกิจกรรมงานบุญเดือนสามจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี อย่าลืมมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1JDrBjGs4KqIOXDlAXArspqiymabFh0pl?usp=sharing


ลำดับที่  3  [เมื่อ 27/1/2563 14:21:34 อ่าน 188 ]

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่า "ผู้นำแม่นยำ ผู้ตามมั่นใจ กิจการลูกเสือไทยรุ่งเรือง" โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน นายวันชัย เกิดมีโถชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมลูกเสือดังกล่าวมีไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2563

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/15GDhQYCtwkRBvYd5CHRkKzAgTu2_B7cF?usp=sharing


ลำดับที่  2  [เมื่อ 27/1/2563 8:39:31 อ่าน 117 ]

เรื่อง พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กับภารกิจตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุน

สพป.อุทัยธานี เขต 2 โดยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กับภารกิจที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนทางการศึกษา และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม โรงเรียนบ้านสมอทอง โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2563

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1x7uRMiYo7z0H56lmui8sHTyuM1_6U4X2?usp=sharing


อยู่หน้า 1