เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายการสอนและข้อมูลอัตรากำลังของโรงเรียนฯ
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายการสอนและข้อมูลอัตรากำลังของโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
ประกอบการย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ.2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล
9/1/2562 15:14:43
 101.109.41.158