เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒
25/1/2562 21:57:03
 101.109.41.153