เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อตัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศโรงเรียนวัดหนองเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารดังแนบ

โรงเรียนวัดหนองเต่า
8/3/2562 17:17:01
 101.109.41.153