เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
3/4/2562 20:01:35
 101.109.41.158