เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
2/5/2562 19:37:31
 101.109.41.158