เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/1/2563 15:36:56
 101.109.41.158