ӴѺ:  934
      ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ***************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 26/6/2563 15:32:18 [ҹ 32]


ӴѺ:  933
      ͧ:   ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 24/6/2563 15:24:05 [ҹ 904]


ӴѺ:  932
      ͧ:   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
      ֧:   *************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 12/6/2563 17:58:15 [ҹ 78]


ӴѺ:  931
      ͧ:   ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 11/6/2563 21:46:06 [ҹ 50]


ӴѺ:  930
      ͧ:   ประกาศ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
      ֧:   *****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 8/6/2563 17:18:39 [ҹ 26]


ӴѺ:  929
      ͧ:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
      ֧:   .ʾ./ʾ.ءࢵ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 4/6/2563 17:45:28 [ҹ 112]


ӴѺ:  928
      ͧ:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
      ֧:   .ʾ./ʾ.ءࢵ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 4/6/2563 14:52:41 [ҹ 78]


ӴѺ:  927
      ͧ:   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
      ֧:   ************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 1/6/2563 20:27:15 [ҹ 24]


ӴѺ:  926
      ͧ:   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
      ֧:   **********
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 1/6/2563 20:02:06 [ҹ 25]


ӴѺ:  925
      ͧ:   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      ֧:   *********
      ʵ:  สพป.อุทันธานี เขต 2 ѹ: 1/6/2563 19:39:36 [ҹ 26]