ลำดับที่:  843
      เรื่อง:   งานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก
      ถึง:   ****************
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 19/3/2562 13:39:56 [อ่าน 57]


ลำดับที่:  842
      เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ถึง:   ****************
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/3/2562 14:53:07 [อ่าน 10]


ลำดับที่:  841
      เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ วันเวลา: 14/3/2562 21:08:46 [อ่าน 15]


ลำดับที่:  840
      เรื่อง:   คู้มือปฏิบัติงานธุรการ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  กลุ่มอำนวยการ วันเวลา: 13/3/2562 19:48:47 [อ่าน 56]


ลำดับที่:  839
      เรื่อง:   การสรรหาบุคคลเพื่อตัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  โรงเรียนวัดหนองเต่า วันเวลา: 8/3/2562 17:17:01 [อ่าน 155]


ลำดับที่:  838
      เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ถึง:   ********
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 1/3/2562 21:03:01 [อ่าน 37]


ลำดับที่:  837
      เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)
      ถึง:   *****
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 26/2/2562 14:19:46 [อ่าน 22]


ลำดับที่:  836
      เรื่อง:   เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ วันเวลา: 15/2/2562 19:47:45 [อ่าน 26]


ลำดับที่:  835
      เรื่อง:   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ วันเวลา: 8/2/2562 21:43:54 [อ่าน 16]


ลำดับที่:  834
      เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ถึง:   ******************
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/2/2562 19:36:18 [อ่าน 76]