ӴѺ:  852
      ͧ:   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 2/5/2562 19:37:31 [ҹ 186]


ӴѺ:  851
      ͧ:   งดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
      ֧:   .....
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 26/4/2562 14:40:57 [ҹ 68]


ӴѺ:  850
      ͧ:   คำถาม-คำตอบ แนวทางการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
      ֧:   ӹ¡ç¹/ʹ
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ѹ: 18/4/2562 19:46:09 [ҹ 70]


ӴѺ:  849
      ͧ:   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 11/4/2562 21:43:22 [ҹ 271]


ӴѺ:  848
      ͧ:   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(วันที่ 1 เมษายน 2562)
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 11/4/2562 18:00:37 [ҹ 171]


ӴѺ:  846
      ͧ:   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 3/4/2562 20:01:35 [ҹ 192]


ӴѺ:  845
      ͧ:   การงดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
      ֧:   .....
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 3/4/2562 18:57:14 [ҹ 40]


ӴѺ:  844
      ͧ:   การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
      ֧:   ***********
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 29/3/2562 15:51:14 [ҹ 210]


ӴѺ:  843
      ͧ:   งานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก
      ֧:   ****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 19/3/2562 13:39:56 [ҹ 117]


ӴѺ:  842
      ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 18/3/2562 14:53:07 [ҹ 37]