ӴѺ  829     ͧ:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ѹ: 24/1/2562 19:53:07 [ҹ 1]


ӴѺ  828     ͧ:    ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ֧:   ***************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 22/1/2562 22:04:14 [ҹ 35]


ӴѺ  827     ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
      ֧:   *************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 15/1/2562 14:48:35 [ҹ 33]


ӴѺ  826     ͧ:   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายการสอนและข้อมูลอัตรากำลังของโรงเรียนฯ
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 9/1/2562 15:14:43 [ҹ 273]


ӴѺ  825     ͧ:   โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
      ֧:   *******
      ʵ:  สพป.อุทัยธาน เขต 2 ѹ: 28/12/2561 15:00:29 [ҹ 62]


ӴѺ  824     ͧ:   ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      ֧:   **************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 28/12/2561 14:58:39 [ҹ 18]


ӴѺ  823     ͧ:   ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
      ֧:   ...
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 28/12/2561 14:14:40 [ҹ 20]


ӴѺ  822     ͧ:   งดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
      ֧:   .....
      ʵ:  สพป.อน เขต 2 ѹ: 28/12/2561 13:49:49 [ҹ 45]


ӴѺ  821     ͧ:   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      ֧:   ****
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 26/12/2561 20:02:40 [ҹ 11]


ӴѺ  820     ͧ:   ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   **************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 26/12/2561 14:19:24 [ҹ 19]


ӴѺ  819     ͧ:   รายงานความคืบหน้าการรายงานนักเรียนยากจนพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ѹ: 20/12/2561 16:57:42 [ҹ 118]


ӴѺ  818     ͧ:   ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตามแบบ นร.05 และแบบ ก.001 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ѹ: 20/12/2561 15:10:50 [ҹ 45]