ӴѺ  863     ͧ:   แบบ ปร.4 5 6
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 9/7/2562 15:18:32 [ҹ 31]


ӴѺ  862     ͧ:   โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562
      ֧:   *****
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 3/7/2562 19:28:48 [ҹ 44]


ӴѺ  861     ͧ:   ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 2/7/2562 21:14:15 [ҹ 90]


ӴѺ  860     ͧ:   แบบ ปร.4 5 6
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 24/6/2562 18:41:29 [ҹ 75]


ӴѺ  859     ͧ:   แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562 ส่วน 2
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 24/6/2562 16:36:40 [ҹ 61]


ӴѺ  858     ͧ:   แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562 ส่วน 1
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 24/6/2562 16:33:44 [ҹ 67]


ӴѺ  857     ͧ:   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 24/6/2562 15:20:07 [ҹ 127]


ӴѺ  856     ͧ:   เล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
      ֧:   .................
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 20/6/2562 15:10:54 [ҹ 84]


ӴѺ  855     ͧ:   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      ֧:   ......
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 11/6/2562 15:47:14 [ҹ 53]


ӴѺ  854     ͧ:   เล่มแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2564
      ֧:   .............
      ʵ:  กลุ่มนโยบายและแผน ѹ: 10/6/2562 19:54:44 [ҹ 96]


ӴѺ  853     ͧ:    เผยแพร่ผลงานวิจัย และการประเมินโครงการ ของนายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก
      ֧:   .......
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 8/6/2562 18:59:54 [ҹ 74]


ӴѺ  852     ͧ:   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
      ֧:   ***
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 2/5/2562 19:37:31 [ҹ 338]