ӴѺ  843     ͧ:   งานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก
      ֧:   ****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 19/3/2562 13:39:56 [ҹ 57]


ӴѺ  842     ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 18/3/2562 14:53:07 [ҹ 10]


ӴѺ  841     ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ѹ: 14/3/2562 21:08:46 [ҹ 14]


ӴѺ  840     ͧ:   คู้มือปฏิบัติงานธุรการ
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹ѧѴ
      ʵ:  กลุ่มอำนวยการ ѹ: 13/3/2562 19:48:47 [ҹ 56]


ӴѺ  839     ͧ:   การสรรหาบุคคลเพื่อตัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹ѧѴ
      ʵ:  โรงเรียนวัดหนองเต่า ѹ: 8/3/2562 17:17:01 [ҹ 155]


ӴѺ  838     ͧ:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
      ֧:   ********
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 1/3/2562 21:03:01 [ҹ 37]


ӴѺ  837     ͧ:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)
      ֧:   *****
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 26/2/2562 14:19:46 [ҹ 22]


ӴѺ  836     ͧ:   เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ѹ: 15/2/2562 19:47:45 [ҹ 26]


ӴѺ  835     ͧ:   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ѹ: 8/2/2562 21:43:54 [ҹ 16]


ӴѺ  834     ͧ:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   ******************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 6/2/2562 19:36:18 [ҹ 76]


ӴѺ  833     ͧ:   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา ѹ: 30/1/2562 20:43:39 [ҹ 91]


ӴѺ  832     ͧ:   เผยแพร่คู่มือการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
      ֧:   ʹ
      ʵ:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ѹ: 30/1/2562 20:25:43 [ҹ 37]