ӴѺ  915     ͧ:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
      ֧:   .ʾ./ʾ.ءࢵ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 5/3/2563 18:39:12 [ҹ 198]


ӴѺ  914     ͧ:   แนวทางการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ѹ: 2/3/2563 20:54:23 [ҹ 109]


ӴѺ  913     ͧ:   คู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ѹ: 25/2/2563 20:50:32 [ҹ 166]


ӴѺ  912     ͧ:   การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
      ֧:   *********************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 20/2/2563 15:59:04 [ҹ 97]


ӴѺ  911     ͧ:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ֧:   *****************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 20/2/2563 15:11:52 [ҹ 46]


ӴѺ  910     ͧ:   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)
      ֧:   **************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 18/2/2563 20:44:57 [ҹ 33]


ӴѺ  909     ͧ:   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 และมกราคม 2563
      ֧:   ******************
      ʵ:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 ѹ: 18/2/2563 16:47:06 [ҹ 23]


ӴѺ  908     ͧ:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
      ֧:   .ʾ. .ʾ.ءࢵ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 17/2/2563 18:10:08 [ҹ 129]


ӴѺ  907     ͧ:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
      ֧:   .ʾ./ʾ. ءࢵ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานบุคคล ѹ: 14/2/2563 20:45:38 [ҹ 120]


ӴѺ  906     ͧ:   สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹
      ʵ:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ѹ: 11/2/2563 21:31:47 [ҹ 119]


ӴѺ  905     ͧ:   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (ลูกจ้างประจำ สพป.อุทัยธานี เขต 2)
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹ѧѴ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ѹ: 7/2/2563 13:27:46 [ҹ 231]


ӴѺ  904     ͧ:   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.อุทัยธานี เขต 2)
      ֧:   ӹ¡ç¹ءç¹ѧѴ
      ʵ:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ѹ: 7/2/2563 13:26:00 [ҹ 630]