ӴѺ  949
     ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/8/2563 21:13:47 ҹ  221  ;  101.109.41.158


ӴѺ  948
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   3/8/2563 18:07:15 ҹ  327  ;  101.109.41.158


ӴѺ  947
     ͧ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   29/7/2563 21:34:00 ҹ  86  ;  101.109.41.158


ӴѺ  946
     ͧ ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2563 15:17:23 ҹ  91  ;  101.109.41.153


ӴѺ  945
     ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2563 15:13:22 ҹ  75  ;  101.109.41.153


ӴѺ  944
     ͧ แก้ไข การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/7/2563 20:55:13 ҹ  154  ;  101.109.41.158


ӴѺ  943
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   20/7/2563 22:02:40 ҹ  196  ;  101.109.41.158


ӴѺ  942
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   20/7/2563 21:50:21 ҹ  904  ;  101.109.41.158


ӴѺ  941
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/7/2563 14:21:40 ҹ  54  ;  101.109.41.153


ӴѺ  940
     ͧ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานีเขต2   17/7/2563 19:27:00 ҹ  79  ;  101.109.41.153


ӴѺ  939
     ͧ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานีเขต2   17/7/2563 19:26:11 ҹ  46  ;  101.109.41.153


ӴѺ  938
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/7/2563 16:15:42 ҹ  421  ;  101.109.41.158


ӴѺ  937
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครผู้สอน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/7/2563 16:12:56 ҹ  638  ;  101.109.41.158


ӴѺ  936
     ͧ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/7/2563 13:31:22 ҹ  52  ;  101.109.41.153


ӴѺ  935
     ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/7/2563 19:40:40 ҹ  45  ;  101.109.41.153


ӴѺ  934
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/6/2563 15:32:18 ҹ  68  ;  101.109.41.153


ӴѺ  933
     ͧ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/6/2563 15:24:05 ҹ  1333  ;  101.109.41.158


ӴѺ  932
     ͧ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/6/2563 17:58:15 ҹ  114  ;  101.109.41.158


ӴѺ  931
     ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/6/2563 21:46:06 ҹ  86  ;  101.109.41.153


ӴѺ  930
     ͧ ประกาศ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2563 17:18:39 ҹ  54  ;  101.109.41.153


ӴѺ  929
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   4/6/2563 17:45:28 ҹ  176  ;  101.109.41.158


ӴѺ  928
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   4/6/2563 14:52:41 ҹ  111  ;  101.109.41.158


ӴѺ  927
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2563 20:27:15 ҹ  55  ;  101.109.41.153


ӴѺ  926
     ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2563 20:02:06 ҹ  59  ;  101.109.41.153


ӴѺ  925
     ͧ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ʵ สพป.อุทันธานี เขต 2   1/6/2563 19:39:36 ҹ  75  ;  101.109.41.153


ӴѺ  924
     ͧ สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/5/2563 21:06:14 ҹ  69  ;  101.109.41.158


ӴѺ  923
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   18/5/2563 17:01:53 ҹ  285  ;  101.109.41.158


ӴѺ  922
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   15/5/2563 16:26:30 ҹ  160  ;  101.109.41.158


ӴѺ  921
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   28/4/2563 14:35:12 ҹ  276  ;  101.109.41.158


ӴѺ  920
     ͧ รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/4/2563 20:42:55 ҹ  317  ;  101.109.41.158


ӴѺ  919
     ͧ รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/4/2563 20:42:51 ҹ  201  ;  101.109.41.158


ӴѺ  918
     ͧ รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/4/2563 20:35:06 ҹ  186  ;  101.109.41.158


ӴѺ  917
     ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2563 15:52:31 ҹ  188  ;  101.109.41.158


ӴѺ  916
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/3/2563 15:24:13 ҹ  106  ;  101.109.41.153


ӴѺ  915
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   5/3/2563 18:39:12 ҹ  388  ;  101.109.41.158


ӴѺ  914
     ͧ แนวทางการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   2/3/2563 20:54:23 ҹ  190  ;  101.109.41.158


ӴѺ  913
     ͧ คู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ʵ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ   25/2/2563 20:50:32 ҹ  282  ;  101.109.41.158


ӴѺ  912
     ͧ การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2563 15:59:04 ҹ  145  ;  101.109.41.153


ӴѺ  911
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2563 15:11:52 ҹ  88  ;  101.109.41.153


ӴѺ  910
     ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/2/2563 20:44:57 ҹ  65  ;  101.109.41.153


ӴѺ  909
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 และมกราคม 2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/2/2563 16:47:06 ҹ  66  ;  101.109.41.153


ӴѺ  908
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   17/2/2563 18:10:08 ҹ  189  ;  101.109.41.158


ӴѺ  907
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   14/2/2563 20:45:38 ҹ  169  ;  101.109.41.158


ӴѺ  906
     ͧ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/2/2563 21:31:47 ҹ  154  ;  101.109.41.158


ӴѺ  905
     ͧ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (ลูกจ้างประจำ สพป.อุทัยธานี เขต 2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7/2/2563 13:27:46 ҹ  296  ;  101.109.41.153


ӴѺ  904
     ͧ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.อุทัยธานี เขต 2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7/2/2563 13:26:00 ҹ  939  ;  101.109.41.153


ӴѺ  903
     ͧ รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2563 21:30:12 ҹ  187  ;  101.109.41.158


ӴѺ  902
     ͧ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2563 21:29:03 ҹ  186  ;  101.109.41.158


ӴѺ  901
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/1/2563 15:36:56 ҹ  255  ;  101.109.41.158


ӴѺ  900
     ͧ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   3/1/2563 15:44:43 ҹ  256  ;  101.109.41.158


ӴѺ  899
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2562 20:12:19 ҹ  88  ;  101.109.41.153


ӴѺ  898
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/12/2562 18:24:37 ҹ  521  ;  101.109.41.158


ӴѺ  897
     ͧ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/12/2562 19:25:14 ҹ  212  ;  101.109.41.153


ӴѺ  896
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/12/2562 19:29:56 ҹ  131  ;  101.109.41.153


ӴѺ  895
     ͧ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/12/2562 20:26:00 ҹ  381  ;  101.109.41.158


ӴѺ  894
     ͧ แบบนิเทศติดตามคุภาพการศึกษา ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ   13/12/2562 2:06:10 ҹ  129  ;  101.109.41.153


ӴѺ  893
     ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   11/12/2562 19:46:05 ҹ  198  ;  101.109.41.158


ӴѺ  892
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2562 21:04:47 ҹ  59  ;  101.109.41.153


ӴѺ  891
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   6/12/2562 20:39:34 ҹ  185  ;  101.109.41.158


ӴѺ  890
     ͧ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   5/12/2562 18:13:58 ҹ  159  ;  101.109.41.153


ӴѺ  889
     ͧ การรับโอนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2))
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2562 21:02:40 ҹ  148  ;  101.109.41.153


ӴѺ  888
     ͧ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/12/2562 19:05:44 ҹ  90  ;  101.109.41.153


ӴѺ  887
     ͧ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2562 14:55:13 ҹ  61  ;  101.109.41.158


ӴѺ  886
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2562 14:49:28 ҹ  55  ;  101.109.41.158


ӴѺ  885
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2562 14:48:16 ҹ  53  ;  101.109.41.158


ӴѺ  884
     ͧ งดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/11/2562 17:14:56 ҹ  102  ;  101.109.41.158


ӴѺ  883
     ͧ นโยบายสพฐ ปีงบ 63
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   29/10/2562 18:24:15 ҹ  159  ;  101.109.41.158


ӴѺ  882
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/10/2562 20:07:28 ҹ  78  ;  101.109.41.153


ӴѺ  881
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   21/10/2562 14:59:13 ҹ  316  ;  101.109.41.158


ӴѺ  880
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   21/10/2562 14:56:33 ҹ  273  ;  101.109.41.158


ӴѺ  879
     ͧ ถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้มีสิทธิและพ้นภาระผูกพันแล้ว
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/9/2562 21:42:56 ҹ  156  ;  101.109.41.153


ӴѺ  878
     ͧ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/9/2562 17:46:10 ҹ  432  ;  101.109.41.153


ӴѺ  877
     ͧ การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/9/2562 17:44:13 ҹ  551  ;  101.109.41.153


ӴѺ  876
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/9/2562 0:36:24 ҹ  100  ;  101.109.41.153


ӴѺ  875
     ͧ งดจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำเดือน กันยายน 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/9/2562 15:18:12 ҹ  91  ;  101.109.41.153


ӴѺ  874
     ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/8/2562 21:23:57 ҹ  86  ;  101.109.41.153


ӴѺ  873
     ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/8/2562 18:33:37 ҹ  66  ;  101.109.41.158


ӴѺ  872
     ͧ ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองหนังสืออนุสรณ์พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/8/2562 20:47:20 ҹ  38  ;  101.109.41.158


ӴѺ  871
     ͧ ถอนคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้มีสิทธิและพ้นภาระผูกพันแล้ว
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/8/2562 20:22:45 ҹ  83  ;  101.109.41.153


ӴѺ  870
     ͧ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/8/2562 21:46:48 ҹ  71  ;  101.109.41.153


ӴѺ  869
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/8/2562 12:32:16 ҹ  76  ;  101.109.41.153


ӴѺ  868
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/8/2562 18:38:50 ҹ  141  ;  101.109.41.158


ӴѺ  867
     ͧ วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/8/2562 17:01:05 ҹ  82  ;  101.109.41.158


ӴѺ  866
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/8/2562 19:30:17 ҹ  123  ;  101.109.41.158


ӴѺ  865
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   6/8/2562 15:28:23 ҹ  120  ;  101.109.41.158


ӴѺ  864
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   31/7/2562 21:03:47 ҹ  137  ;  101.109.41.158


ӴѺ  863
     ͧ แบบ ปร.4 5 6
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   9/7/2562 15:18:32 ҹ  115  ;  101.109.41.158


ӴѺ  862
     ͧ โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2562 19:28:48 ҹ  86  ;  101.109.41.158


ӴѺ  861
     ͧ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   2/7/2562 21:14:15 ҹ  176  ;  101.109.41.158


ӴѺ  860
     ͧ แบบ ปร.4 5 6
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   24/6/2562 18:41:29 ҹ  122  ;  101.109.41.158


ӴѺ  859
     ͧ แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562 ส่วน 2
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   24/6/2562 16:36:40 ҹ  109  ;  101.109.41.158


ӴѺ  858
     ͧ แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562 ส่วน 1
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   24/6/2562 16:33:44 ҹ  117  ;  101.109.41.158


ӴѺ  857
     ͧ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   24/6/2562 15:20:07 ҹ  171  ;  101.109.41.158


ӴѺ  856
     ͧ เล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   20/6/2562 15:10:54 ҹ  144  ;  101.109.41.158


ӴѺ  855
     ͧ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/6/2562 15:47:14 ҹ  123  ;  101.109.41.153


ӴѺ  854
     ͧ เล่มแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2564
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   10/6/2562 19:54:44 ҹ  138  ;  101.109.41.158


ӴѺ  853
     ͧ  เผยแพร่ผลงานวิจัย และการประเมินโครงการ ของนายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2562 18:59:54 ҹ  191  ;  101.109.41.153


ӴѺ  852
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   2/5/2562 19:37:31 ҹ  388  ;  101.109.41.158


ӴѺ  851
     ͧ งดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/4/2562 14:40:57 ҹ  182  ;  101.109.41.158


ӴѺ  850
     ͧ คำถาม-คำตอบ แนวทางการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   18/4/2562 19:46:09 ҹ  129  ;  101.109.41.158


ӴѺ  849
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   11/4/2562 21:43:22 ҹ  401  ;  101.109.41.158


ӴѺ  848
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(วันที่ 1 เมษายน 2562)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   11/4/2562 18:00:37 ҹ  254  ;  101.109.41.158


ӴѺ  846
     ͧ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   3/4/2562 20:01:35 ҹ  289  ;  101.109.41.158


ӴѺ  845
     ͧ การงดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2562 18:57:14 ҹ  74  ;  101.109.41.153


ӴѺ  844
     ͧ การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2562 15:51:14 ҹ  311  ;  101.109.41.153


ӴѺ  843
     ͧ งานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/3/2562 13:39:56 ҹ  154  ;  101.109.41.153


ӴѺ  842
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/3/2562 14:53:07 ҹ  70  ;  101.109.41.153


ӴѺ  841
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   14/3/2562 21:08:46 ҹ  61  ;  101.109.41.153


ӴѺ  840
     ͧ คู้มือปฏิบัติงานธุรการ
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   13/3/2562 19:48:47 ҹ  169  ;  101.109.41.153


ӴѺ  838
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/3/2562 21:03:01 ҹ  76  ;  101.109.41.153


ӴѺ  837
     ͧ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/2/2562 14:19:46 ҹ  68  ;  101.109.41.153


ӴѺ  836
     ͧ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   15/2/2562 19:47:45 ҹ  73  ;  101.109.41.153


ӴѺ  835
     ͧ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   8/2/2562 21:43:54 ҹ  53  ;  101.109.41.153


ӴѺ  834
     ͧ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2562 19:36:18 ҹ  169  ;  101.109.41.153


ӴѺ  833
     ͧ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   30/1/2562 20:43:39 ҹ  288  ;  101.109.41.158


ӴѺ  832
     ͧ เผยแพร่คู่มือการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   30/1/2562 20:25:43 ҹ  90  ;  101.109.41.153


ӴѺ  831
     ͧ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   29/1/2562 20:20:56 ҹ  57  ;  101.109.41.153


ӴѺ  830
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   25/1/2562 21:57:03 ҹ  74  ;  101.109.41.153


ӴѺ  829
     ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     ʵ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒   24/1/2562 19:53:07 ҹ  48  ;  101.109.41.153


ӴѺ  828
     ͧ  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2562 22:04:14 ҹ  104  ;  101.109.41.153


ӴѺ  827
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/1/2562 14:48:35 ҹ  91  ;  101.109.41.153


ӴѺ  826
     ͧ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายการสอนและข้อมูลอัตรากำลังของโรงเรียนฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/1/2562 15:14:43 ҹ  530  ;  101.109.41.158


ӴѺ  825
     ͧ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
     ʵ สพป.อุทัยธาน เขต 2   28/12/2561 15:00:29 ҹ  125  ;  118.172.33.33


ӴѺ  824
     ͧ ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/12/2561 14:58:39 ҹ  64  ;  118.172.33.33


ӴѺ  823
     ͧ ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/12/2561 14:14:40 ҹ  61  ;  202.29.212.41


ӴѺ  822
     ͧ งดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อน เขต 2   28/12/2561 13:49:49 ҹ  96  ;  202.29.212.41


ӴѺ  821
     ͧ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2561 20:02:40 ҹ  52  ;  1.10.191.97


ӴѺ  820
     ͧ ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2561 14:19:24 ҹ  60  ;  1.10.191.97


ӴѺ  819
     ͧ รายงานความคืบหน้าการรายงานนักเรียนยากจนพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/12/2561 16:57:42 ҹ  156  ;  202.29.212.41


ӴѺ  818
     ͧ ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตามแบบ นร.05 และแบบ ก.001 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/12/2561 15:10:50 ҹ  92  ;  202.29.212.41


ӴѺ  817
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   19/12/2561 15:37:34 ҹ  148  ;  202.29.212.41


ӴѺ  816
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   14/12/2561 18:27:16 ҹ  137  ;  202.29.212.41


ӴѺ  815
     ͧ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ของโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/12/2561 17:01:40 ҹ  75  ;  125.25.208.116


ӴѺ  814
     ͧ ประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/11/2561 14:55:11 ҹ  270  ;  202.29.212.41


ӴѺ  813
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/11/2561 16:44:17 ҹ  88  ;  101.51.124.75


ӴѺ  812
     ͧ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/11/2561 20:15:48 ҹ  84  ;  202.29.212.41


ӴѺ  811
     ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2561 14:28:43 ҹ  195  ;  1.4.210.228


ӴѺ  810
     ͧ ประกาศ โรงเรียนวัดหนองเต่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/10/2561 16:03:07 ҹ  308  ;  1.10.191.55


ӴѺ  809
     ͧ ประชาสัมพันธ์ร่วมงาน "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   24/10/2561 20:55:01 ҹ  61  ;  202.29.212.41


ӴѺ  808
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/10/2561 20:36:43 ҹ  53  ;  118.174.184.128


ӴѺ  807
     ͧ  ประกาศโรงเรียนวัดหัวเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/10/2561 20:34:40 ҹ  300  ;  118.174.184.128


ӴѺ  806
     ͧ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   8/10/2561 15:34:12 ҹ  207  ;  202.29.212.41


ӴѺ  805
     ͧ การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเลือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   5/10/2561 21:59:14 ҹ  133  ;  202.29.212.41


ӴѺ  804
     ͧ โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   5/10/2561 21:42:42 ҹ  105  ;  202.29.212.41


ӴѺ  803
     ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/9/2561 19:03:43 ҹ  77  ;  202.29.212.41


ӴѺ  802
     ͧ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   14/9/2561 20:37:51 ҹ  144  ;  202.29.212.41


ӴѺ  801
     ͧ ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) และ(A.T.C.)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   12/9/2561 20:47:24 ҹ  120  ;  202.29.212.41


ӴѺ  800
     ͧ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   12/9/2561 19:59:23 ҹ  93  ;  202.29.212.41


ӴѺ  799
     ͧ ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   11/9/2561 19:55:59 ҹ  56  ;  202.29.212.41


ӴѺ  798
     ͧ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   11/9/2561 19:30:51 ҹ  82  ;  202.29.212.41


ӴѺ  797
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา(11/9/61)
     ʵ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   11/9/2561 18:52:19 ҹ  59  ;  118.174.181.209


ӴѺ  796
     ͧ กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี พ.ศ.2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   7/9/2561 16:35:12 ҹ  162  ;  202.29.212.41


ӴѺ  795
     ͧ ส่งข่าวสารลงเว็บเขต2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2561 14:08:27 ҹ  115  ;  202.29.212.41


ӴѺ  794
     ͧ หน่วยงานภายนอกส่งเอกสารถึงเขต2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2561 14:03:23 ҹ  80  ;  202.29.212.41


ӴѺ  793
     ͧ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   29/8/2561 20:25:06 ҹ  115  ;  202.29.212.41


ӴѺ  792
     ͧ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   29/8/2561 17:17:53 ҹ  75  ;  202.29.212.41


ӴѺ  791
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/8/2561 16:26:44 ҹ  95  ;  101.51.124.11


ӴѺ  790
     ͧ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/8/2561 21:32:38 ҹ  54  ;  202.29.212.41


ӴѺ  789
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/8/2561 16:47:33 ҹ  99  ;  125.25.242.253


ӴѺ  788
     ͧ ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.....
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   26/7/2561 15:35:36 ҹ  81  ;  202.29.212.41


ӴѺ  787
     ͧ ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/7/2561 19:47:55 ҹ  119  ;  118.172.147.88


ӴѺ  786
     ͧ ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/7/2561 16:44:48 ҹ  163  ;  202.29.212.41


ӴѺ  785
     ͧ การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2561 16:08:10 ҹ  103  ;  118.172.151.155


ӴѺ  784
     ͧ  ประกาศ ผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2561 15:29:35 ҹ  146  ;  118.172.151.155


ӴѺ  783
     ͧ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   20/7/2561 22:05:50 ҹ  61  ;  202.29.212.41


ӴѺ  782
     ͧ การประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.2561 เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/7/2561 21:17:55 ҹ  124  ;  202.29.212.41


ӴѺ  781
     ͧ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการโครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/7/2561 20:28:35 ҹ  91  ;  202.29.212.41


ӴѺ  780
     ͧ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/7/2561 19:43:56 ҹ  148  ;  202.29.212.41


ӴѺ  779
     ͧ เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/7/2561 19:42:41 ҹ  77  ;  202.29.212.41


ӴѺ  778
     ͧ รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/7/2561 19:34:25 ҹ  174  ;  202.29.212.41


ӴѺ  777
     ͧ รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ เวลา 8:50
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/7/2561 14:23:49 ҹ  139  ;  202.29.212.41


ӴѺ  776
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   6/7/2561 20:58:36 ҹ  216  ;  202.29.212.41


ӴѺ  775
     ͧ ขอแจ้งวันแข่งขันและการรับสมัครตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับจังหวัด
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   5/7/2561 22:09:56 ҹ  109  ;  202.29.212.41


ӴѺ  774
     ͧ โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   5/7/2561 22:02:14 ҹ  79  ;  202.29.212.41


ӴѺ  773
     ͧ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉางแจ้งว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/7/2561 15:14:16 ҹ  123  ;  1.2.243.129


ӴѺ  772
     ͧ คู่มืออาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1/7/2561 0:18:01 ҹ  160  ;  171.5.43.184


ӴѺ  771
     ͧ คู่มือธุรการโรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/6/2561 23:25:05 ҹ  155  ;  171.5.43.184


ӴѺ  770
     ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา(เพิ่มเติม)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 16:30:38 ҹ  66  ;  202.29.212.41


ӴѺ  768
     ͧ การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 16:06:03 ҹ  62  ;  202.29.212.41


ӴѺ  767
     ͧ เหรียญที่ระลึกประจำวันเกิด(วันอาทิตย์-วันเสาร์)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 16:03:28 ҹ  110  ;  202.29.212.41


ӴѺ  766
     ͧ คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/6/2561 19:06:27 ҹ  85  ;  202.29.212.41


ӴѺ  765
     ͧ ผังจอดรถผู้บริหารในวันประชุมผู้บริหารและวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 29 มิ.ย.61
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/6/2561 18:56:39 ҹ  95  ;  1.2.246.215


ӴѺ  764
     ͧ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/6/2561 2:32:14 ҹ  125  ;  223.207.52.24


ӴѺ  763
     ͧ เอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/6/2561 17:21:02 ҹ  100  ;  223.207.157.252


ӴѺ  762
     ͧ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Username/Password ของ Admin โรงเรียน ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   22/6/2561 21:25:09 ҹ  154  ;  202.29.212.41


ӴѺ  761
     ͧ คำปฏิญญาเขตสุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/6/2561 19:49:30 ҹ  103  ;  202.29.212.41


ӴѺ  760
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
     ʵ โรงเรียนบ้านหูช้าง   21/6/2561 18:50:07 ҹ  178  ;  125.25.217.134


ӴѺ  759
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่2
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   19/6/2561 21:47:12 ҹ  70  ;  202.29.212.41


ӴѺ  758
     ͧ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   19/6/2561 21:39:14 ҹ  62  ;  202.29.212.41


ӴѺ  757
     ͧ หลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาครูครบวงจร ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/6/2561 15:47:04 ҹ  166  ;  182.53.65.100


ӴѺ  756
     ͧ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/6/2561 13:42:46 ҹ  66  ;  171.5.91.202


ӴѺ  755
     ͧ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/6/2561 20:42:46 ҹ  78  ;  202.29.212.41


ӴѺ  754
     ͧ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2561 20:04:02 ҹ  117  ;  202.29.212.41


ӴѺ  753
     ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
     ʵ โรงเรียนบ้านหูช้าง   13/6/2561 22:07:48 ҹ  219  ;  182.53.62.203


ӴѺ  752
     ͧ ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/6/2561 20:39:17 ҹ  162  ;  202.29.212.41


ӴѺ  750
     ͧ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประจำปี 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   7/6/2561 16:58:20 ҹ  75  ;  202.29.212.41


ӴѺ  749
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   7/6/2561 16:08:07 ҹ  86  ;  202.29.212.41


ӴѺ  748
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/6/2561 21:32:20 ҹ  104  ;  202.29.212.41


ӴѺ  747
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/6/2561 21:29:58 ҹ  86  ;  202.29.212.41


ӴѺ  746
     ͧ การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม"พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/6/2561 19:02:47 ҹ  85  ;  202.29.212.41


ӴѺ  745
     ͧ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิิทยะฐานะ และการอบรมวิทยฐานะ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/6/2561 15:26:00 ҹ  126  ;  202.29.212.41


ӴѺ  744
     ͧ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/6/2561 13:48:00 ҹ  114  ;  202.29.212.41


ӴѺ  743
     ͧ คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
     ʵ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   31/5/2561 21:58:20 ҹ  204  ;  202.29.212.41


ӴѺ  741
     ͧ เอกสารแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25/5/2561 15:35:39 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  739
     ͧ ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/5/2561 11:38:57 ҹ  94  ;  49.48.27.208


ӴѺ  738
     ͧ รายชื่อประชากรวัยเรียนเกิดปี 2554 เข้าเรียนปี 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   15/5/2561 16:33:40 ҹ  240  ;  202.29.212.41


ӴѺ  737
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/5/2561 15:27:07 ҹ  116  ;  202.29.212.41


ӴѺ  736
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/5/2561 15:52:49 ҹ  297  ;  202.29.212.41


ӴѺ  735
     ͧ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2561 16:47:10 ҹ  210  ;  202.29.212.41


ӴѺ  734
     ͧ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/4/2561 19:08:08 ҹ  243  ;  202.29.212.41


ӴѺ  733
     ͧ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน เรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 17:34:49 ҹ  110  ;  118.173.240.8


ӴѺ  732
     ͧ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/4/2561 17:01:19 ҹ  270  ;  202.29.212.41


ӴѺ  730
     ͧ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)วูดแบดจ์ 3 ท่อน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/4/2561 16:18:54 ҹ  272  ;  202.29.212.41


ӴѺ  729
     ͧ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2561 16:47:44 ҹ  126  ;  118.174.184.18


ӴѺ  728
     ͧ งดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 15:16:57 ҹ  184  ;  202.29.212.41


ӴѺ  727
     ͧ ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซี่ยน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2561 21:07:47 ҹ  120  ;  202.29.212.41


ӴѺ  726
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/3/2561 19:47:35 ҹ  212  ;  202.29.212.41


ӴѺ  725
     ͧ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/3/2561 21:59:32 ҹ  170  ;  180.180.166.16


ӴѺ  724
     ͧ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/3/2561 20:14:09 ҹ  100  ;  180.180.166.16


ӴѺ  723
     ͧ การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 20:39:34 ҹ  127  ;  118.172.32.248


ӴѺ  722
     ͧ การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/3/2561 21:28:42 ҹ  300  ;  113.53.94.17


ӴѺ  721
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/3/2561 21:52:51 ҹ  129  ;  113.53.94.231


ӴѺ  720
     ͧ ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/3/2561 16:50:02 ҹ  343  ;  202.29.212.41


ӴѺ  718
     ͧ ลงทะเบียนอบรมครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/3/2561 14:29:21 ҹ  274  ;  202.29.212.41


ӴѺ  717
     ͧ ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 22:03:41 ҹ  288  ;  202.29.212.41


ӴѺ  716
     ͧ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   8/3/2561 15:40:57 ҹ  250  ;  202.29.212.41


ӴѺ  715
     ͧ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/3/2561 14:37:08 ҹ  143  ;  202.29.212.41


ӴѺ  714
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/3/2561 14:34:49 ҹ  106  ;  202.29.212.41


ӴѺ  713
     ͧ สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/3/2561 14:31:12 ҹ  103  ;  202.29.212.41


ӴѺ  712
     ͧ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/3/2561 16:54:00 ҹ  132  ;  113.53.44.166


ӴѺ  711
     ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/3/2561 19:39:09 ҹ  164  ;  1.20.237.224


ӴѺ  710
     ͧ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/3/2561 19:36:56 ҹ  134  ;  1.20.237.224


ӴѺ  709
     ͧ ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/3/2561 19:34:20 ҹ  122  ;  1.20.237.224


ӴѺ  708
     ͧ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5/3/2561 14:52:17 ҹ  260  ;  171.5.87.143


ӴѺ  707
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/2/2561 21:49:45 ҹ  105  ;  113.53.44.166


ӴѺ  706
     ͧ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/2/2561 17:54:46 ҹ  248  ;  202.29.212.41


ӴѺ  703
     ͧ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 21:57:10 ҹ  146  ;  182.53.181.9


ӴѺ  702
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 20:48:31 ҹ  196  ;  182.53.181.9


ӴѺ  701
     ͧ ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงนอกเวลาเรียน/ปิดภาคเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 20:41:55 ҹ  151  ;  182.53.181.9


ӴѺ  700
     ͧ แบบปร 4 5 6
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   13/2/2561 19:03:28 ҹ  231  ;  202.29.212.41


ӴѺ  699
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรม "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/2/2561 14:46:08 ҹ  166  ;  182.53.182.91


ӴѺ  698
     ͧ ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการกำหนดชั้นเรียนห้องเรียนและการกำหนดแผนการรับนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.2
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/2/2561 21:26:58 ҹ  380  ;  202.29.212.41


ӴѺ  697
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/2/2561 20:28:09 ҹ  221  ;  202.29.212.41


ӴѺ  696
     ͧ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 19:57:34 ҹ  204  ;  118.172.253.195


ӴѺ  695
     ͧ คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   2/2/2561 15:16:05 ҹ  273  ;  202.29.212.41


ӴѺ  694
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สุ่อนาต ปีที่ 6
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    1/2/2561 16:44:11 ҹ  131  ;  125.26.204.89


ӴѺ  693
     ͧ การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/1/2561 19:25:41 ҹ  104  ;  125.26.204.89


ӴѺ  692
     ͧ การรับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/1/2561 19:01:21 ҹ  122  ;  125.26.204.89


ӴѺ  691
     ͧ แก้ไขวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/1/2561 15:41:11 ҹ  252  ;  202.29.212.41


ӴѺ  690
     ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:55:39 ҹ  115  ;  125.25.209.241


ӴѺ  689
     ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:51:21 ҹ  139  ;  125.25.209.241


ӴѺ  688
     ͧ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:49:19 ҹ  99  ;  125.25.209.241


ӴѺ  687
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 14:40:28 ҹ  148  ;  125.25.209.241


ӴѺ  686
     ͧ (ร่าง) คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2561 16:24:58 ҹ  362  ;  202.29.212.41


ӴѺ  685
     ͧ ยกเลิกหนังสือ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/219 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง การส่งหนังสือราชกา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/1/2561 19:16:59 ҹ  191  ;  202.29.212.41


ӴѺ  684
     ͧ การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   22/1/2561 20:51:41 ҹ  135  ;  202.29.212.41


ӴѺ  683
     ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/1/2561 22:12:29 ҹ  129  ;  182.53.182.230


ӴѺ  682
     ͧ โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   15/1/2561 19:28:04 ҹ  269  ;  202.29.212.41


ӴѺ  681
     ͧ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและข้อมูลอัตรากำลังโรงเรียนในสังกัดฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   15/1/2561 15:21:17 ҹ  387  ;  202.29.212.41


ӴѺ  680
     ͧ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2561 20:22:10 ҹ  150  ;  101.108.88.220


ӴѺ  678
     ͧ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   10/1/2561 20:49:46 ҹ  251  ;  202.29.212.41


ӴѺ  677
     ͧ การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/1/2561 17:31:58 ҹ  188  ;  202.29.212.41


ӴѺ  676
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:19:13 ҹ  157  ;  125.27.30.94


ӴѺ  675
     ͧ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:15:21 ҹ  118  ;  125.27.30.94


ӴѺ  674
     ͧ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:13:49 ҹ  130  ;  125.27.30.94


ӴѺ  673
     ͧ นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:08:54 ҹ  121  ;  125.27.30.94


ӴѺ  672
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:05:54 ҹ  113  ;  125.27.30.94


ӴѺ  671
     ͧ แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:00:00 ҹ  97  ;  125.27.30.94


ӴѺ  670
     ͧ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/12/2560 21:00:54 ҹ  222  ;  202.29.212.41


ӴѺ  669
     ͧ การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหังหน้าฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/12/2560 20:16:29 ҹ  126  ;  202.29.212.41


ӴѺ  668
     ͧ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/12/2560 20:04:42 ҹ  156  ;  202.29.212.41


ӴѺ  667
     ͧ ด่วนที่สุด! ขอเชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2560 16:47:03 ҹ  150  ;  118.174.181.241


ӴѺ  666
     ͧ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 5
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   22/12/2560 22:24:21 ҹ  161  ;  1.2.164.198


ӴѺ  665
     ͧ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2560 20:12:56 ҹ  145  ;  1.2.164.198


ӴѺ  664
     ͧ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/12/2560 21:40:24 ҹ  159  ;  182.53.179.240


ӴѺ  663
     ͧ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   20/12/2560 20:43:30 ҹ  195  ;  202.29.212.41


ӴѺ  662
     ͧ ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขรายการระบบปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/12/2560 14:23:30 ҹ  109  ;  182.53.188.114


ӴѺ  661
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/12/2560 20:49:55 ҹ  108  ;  182.53.191.169


ӴѺ  660
     ͧ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) แจ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/12/2560 14:57:55 ҹ  202  ;  182.53.180.35


ӴѺ  659
     ͧ การจัดกิจกรรมแข่งขัน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด "มรดกโลก ห้วยขาแข้ง"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/12/2560 15:43:23 ҹ  178  ;  182.53.183.36


ӴѺ  658
     ͧ โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/12/2560 17:39:35 ҹ  213  ;  202.29.212.41


ӴѺ  657
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/12/2560 17:08:11 ҹ  122  ;  125.24.255.224


ӴѺ  656
     ͧ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/12/2560 21:34:22 ҹ  118  ;  113.53.94.103


ӴѺ  655
     ͧ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)วูดแบดจ์
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/12/2560 20:12:25 ҹ  190  ;  202.29.212.41


ӴѺ  654
     ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขสถานศึกษาขาดแคลนครูฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุุคล   4/12/2560 21:26:21 ҹ  934  ;  223.24.178.162


ӴѺ  653
     ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุุคล   4/12/2560 19:21:16 ҹ  1234  ;  223.24.178.162


ӴѺ  652
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ โรงเรียนบ้านวังหิน   4/12/2560 17:31:22 ҹ  132  ;  118.172.32.92


ӴѺ  651
     ͧ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผูกำกับลูกเสือ(A.LT.C)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/11/2560 21:55:45 ҹ  151  ;  202.29.212.41


ӴѺ  650
     ͧ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2560 20:34:36 ҹ  121  ;  202.29.212.41


ӴѺ  649
     ͧ โรงเรียนเขาพระยาสังฆาราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2560 20:18:12 ҹ  106  ;  202.29.212.41


ӴѺ  648
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) ร.ร.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/11/2560 19:46:26 ҹ  105  ;  202.29.212.41


ӴѺ  647
     ͧ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/11/2560 19:38:19 ҹ  110  ;  202.29.212.41


ӴѺ  646
     ͧ จ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/11/2560 20:06:26 ҹ  125  ;  202.29.212.41


ӴѺ  645
     ͧ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:51:49 ҹ  364  ;  202.29.212.41


ӴѺ  644
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:45:38 ҹ  1125  ;  202.29.212.41


ӴѺ  643
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:38:14 ҹ  848  ;  202.29.212.41


ӴѺ  642
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/11/2560 20:02:26 ҹ  125  ;  202.29.212.41


ӴѺ  641
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/11/2560 19:54:14 ҹ  101  ;  202.29.212.41


ӴѺ  640
     ͧ ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/11/2560 15:09:48 ҹ  145  ;  202.29.212.41


ӴѺ  639
     ͧ สถิติจำนวนผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนและครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   19/11/2560 15:04:10 ҹ  568  ;  202.29.212.41


ӴѺ  638
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/11/2560 15:25:01 ҹ  133  ;  202.29.212.41


ӴѺ  637
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/11/2560 21:29:06 ҹ  111  ;  202.29.212.41


ӴѺ  636
     ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/11/2560 20:33:06 ҹ  107  ;  202.29.212.41


ӴѺ  635
     ͧ การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/11/2560 16:08:36 ҹ  148  ;  202.29.212.41


ӴѺ  634
     ͧ ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/11/2560 3:02:30 ҹ  131  ;  223.207.156.78


ӴѺ  633
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/11/2560 21:25:27 ҹ  940  ;  202.29.212.41


ӴѺ  631
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/11/2560 20:27:20 ҹ  896  ;  202.29.212.41


ӴѺ  629
     ͧ ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/11/2560 21:00:35 ҹ  124  ;  202.29.212.41


ӴѺ  628
     ͧ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ.,มศซ.,มน.) พิษณุโลก
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/11/2560 21:48:34 ҹ  98  ;  202.29.212.41


ӴѺ  627
     ͧ ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2560 20:02:54 ҹ  106  ;  202.29.212.41


ӴѺ  626
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2560 20:00:11 ҹ  97  ;  202.29.212.41


ӴѺ  625
     ͧ โครงการคัดเลือก "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/10/2560 22:16:06 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  624
     ͧ แนวทางปฏิบัติกรณีการร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/10/2560 20:04:59 ҹ  117  ;  202.29.212.41


ӴѺ  623
     ͧ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/10/2560 16:31:47 ҹ  278  ;  202.29.212.41


ӴѺ  622
     ͧ การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/10/2560 17:32:36 ҹ  291  ;  202.29.212.41


ӴѺ  621
     ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/10/2560 21:29:13 ҹ  146  ;  202.29.212.41


ӴѺ  620
     ͧ การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/10/2560 21:18:32 ҹ  145  ;  202.29.212.41


ӴѺ  619
     ͧ การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการตกแต่งอาคารสถานที่ี่
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/10/2560 21:13:41 ҹ  133  ;  202.29.212.41


ӴѺ  618
     ͧ การรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/10/2560 16:15:53 ҹ  139  ;  202.29.212.41


ӴѺ  617
     ͧ ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2560 19:49:08 ҹ  112  ;  202.29.212.41


ӴѺ  616
     ͧ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/10/2560 21:40:13 ҹ  188  ;  202.29.212.41


ӴѺ  615
     ͧ เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2560 20:26:37 ҹ  132  ;  202.29.212.41


ӴѺ  614
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย   20/9/2560 21:51:20 ҹ  107  ;  202.29.212.41


ӴѺ  613
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่่
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 16:59:55 ҹ  181  ;  202.29.212.41


ӴѺ  612
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากร"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 16:52:21 ҹ  169  ;  202.29.212.41


ӴѺ  611
     ͧ ด่วนที่สุด ! เรื่อง แก้ระหัสงบประมาณโครงการขยายผลเกษตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 14:46:25 ҹ  142  ;  202.29.212.41


ӴѺ  610
     ͧ การรับเครื่องอ่านบัตร ประชาชน (Smart Card Reader)
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   15/9/2560 23:15:34 ҹ  205  ;  202.29.212.41


ӴѺ  609
     ͧ งดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/9/2560 19:12:01 ҹ  190  ;  202.29.212.41


ӴѺ  608
     ͧ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/9/2560 16:41:57 ҹ  104  ;  202.29.212.41


ӴѺ  607
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย   13/9/2560 15:47:35 ҹ  110  ;  182.53.180.223


ӴѺ  606
     ͧ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   11/9/2560 21:18:50 ҹ  207  ;  202.29.212.41


ӴѺ  605
     ͧ ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 20:26:08 ҹ  117  ;  202.29.212.41


ӴѺ  604
     ͧ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 17:25:28 ҹ  103  ;  202.29.212.41


ӴѺ  603
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 17:13:58 ҹ  114  ;  202.29.212.41


ӴѺ  602
     ͧ ด่วนที่สุด! การเบิกเงิน/การยืมเงิน พัฒนาครูแบบครบวงจร คนละ 10,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 ก.ย.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/9/2560 20:54:15 ҹ  117  ;  202.29.212.41


ӴѺ  601
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 22:05:15 ҹ  106  ;  118.175.253.171


ӴѺ  600
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 21:03:38 ҹ  119  ;  118.175.253.171


ӴѺ  599
     ͧ ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) และข้อสอบวัดความรู้ด้านการสอน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 21:00:05 ҹ  112  ;  118.175.253.171


ӴѺ  598
     ͧ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับจังหวัด
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1   1/9/2560 14:50:20 ҹ  135  ;  202.29.212.41


ӴѺ  597
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   31/8/2560 20:47:25 ҹ  98  ;  202.29.212.41


ӴѺ  596
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รัการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ.2560
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   29/8/2560 16:59:42 ҹ  173  ;  202.29.212.41


ӴѺ  595
     ͧ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/8/2560 15:10:02 ҹ  144  ;  202.29.212.41


ӴѺ  594
     ͧ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/8/2560 15:06:33 ҹ  129  ;  202.29.212.41


ӴѺ  593
     ͧ รายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/8/2560 14:33:49 ҹ  102  ;  202.29.212.41


ӴѺ  592
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต2   28/8/2560 20:17:12 ҹ  85  ;  182.53.188.247


ӴѺ  591
     ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต2   28/8/2560 17:42:05 ҹ  82  ;  182.53.188.247


ӴѺ  590
     ͧ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25/8/2560 17:34:53 ҹ  609  ;  202.29.212.41


ӴѺ  589
     ͧ ช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/8/2560 20:39:34 ҹ  1569  ;  202.29.212.41


ӴѺ  588
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดความรู้ และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/8/2560 19:41:08 ҹ  141  ;  202.29.212.41


ӴѺ  587
     ͧ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/8/2560 21:54:30 ҹ  102  ;  125.25.94.131


ӴѺ  586
     ͧ การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/8/2560 20:15:47 ҹ  100  ;  182.93.171.234


ӴѺ  585
     ͧ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/8/2560 20:26:13 ҹ  114  ;  202.29.212.41


ӴѺ  584
     ͧ แจ้งกำหนดการตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23
     ʵ ส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/8/2560 19:54:54 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  583
     ͧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/8/2560 20:08:30 ҹ  191  ;  202.29.212.41


ӴѺ  582
     ͧ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/8/2560 20:30:21 ҹ  117  ;  202.29.212.41


ӴѺ  581
     ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/8/2560 19:33:54 ҹ  103  ;  202.29.212.41


ӴѺ  580
     ͧ ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/8/2560 19:30:11 ҹ  85  ;  202.29.212.41


ӴѺ  579
     ͧ รับสื่อการเรียนการสอน
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   11/8/2560 17:37:45 ҹ  172  ;  202.29.212.41


ӴѺ  578
     ͧ ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และบนโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   4/8/2560 21:29:05 ҹ  238  ;  202.29.212.41


ӴѺ  577
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   2/8/2560 20:04:20 ҹ  198  ;  202.29.212.41


ӴѺ  576
     ͧ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   1/8/2560 22:00:48 ҹ  212  ;  202.29.212.41


ӴѺ  575
     ͧ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   1/8/2560 21:56:48 ҹ  113  ;  202.29.212.41


ӴѺ  574
     ͧ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   25/7/2560 20:46:30 ҹ  183  ;  202.29.212.41


ӴѺ  573
     ͧ เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 15:02:55 ҹ  252  ;  202.29.212.41


ӴѺ  572
     ͧ กรทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 14:55:36 ҹ  155  ;  202.29.212.41


ӴѺ  571
     ͧ การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 14:48:22 ҹ  188  ;  202.29.212.41


ӴѺ  570
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) ฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   24/7/2560 16:32:36 ҹ  197  ;  202.29.212.41


ӴѺ  569
     ͧ ประชาสัมพันธ์ โครงการลมหายใจไร้มลทิน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   24/7/2560 15:55:29 ҹ  120  ;  202.29.212.41


ӴѺ  568
     ͧ ด่วนที่สุด ! โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับอุปกรณ์ทำดอกไม้จันทน์ ให้มารับด่วนได้ที่กลุ่มอำนวยการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2560 15:45:28 ҹ  163  ;  202.29.212.41


ӴѺ  567
     ͧ ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะงบทดลองของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/7/2560 17:59:58 ҹ  127  ;  202.29.212.41


ӴѺ  566
     ͧ เว็บไซต์โปรแกรม SchoolMIS
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/7/2560 17:11:55 ҹ  355  ;  27.55.120.193


ӴѺ  565
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/7/2560 15:21:14 ҹ  238  ;  202.29.212.41


ӴѺ  564
     ͧ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพและเรียงความ
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   12/7/2560 22:55:44 ҹ  110  ;  202.29.212.41


ӴѺ  563
     ͧ ลักษณะข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/7/2560 19:38:08 ҹ  199  ;  202.29.212.41


ӴѺ  561
     ͧ การนำเอกสารไปขอรับกล้าไม้ ณ ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/7/2560 16:40:35 ҹ  416  ;  202.29.212.41


ӴѺ  560
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/7/2560 21:17:21 ҹ  218  ;  202.29.212.41


ӴѺ  559
     ͧ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/7/2560 14:42:35 ҹ  140  ;  202.29.212.41


ӴѺ  558
     ͧ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017X"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/7/2560 14:36:56 ҹ  86  ;  202.29.212.41


ӴѺ  557
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2560 21:53:21 ҹ  154  ;  202.29.212.41


ӴѺ  556
     ͧ ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2017
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/6/2560 18:59:19 ҹ  135  ;  202.29.212.41


ӴѺ  555
     ͧ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   23/6/2560 17:45:40 ҹ  138  ;  202.29.212.41


ӴѺ  554
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 4" เยาวชนเปลี่ยนโลกได้ ชิงทุนการศึกษา 3000,000 บาท
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/6/2560 19:11:22 ҹ  201  ;  202.29.212.41


ӴѺ  553
     ͧ ผลการแข่งขันประกวดผลงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   21/6/2560 16:05:48 ҹ  134  ;  202.29.212.41


ӴѺ  552
     ͧ การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่คัพ 2017" ประจำปี 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/6/2560 16:40:03 ҹ  107  ;  202.29.212.41


ӴѺ  551
     ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(ใหม่)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   20/6/2560 14:56:12 ҹ  139  ;  202.29.212.41


ӴѺ  549
     ͧ การประกวดวาดภาพระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/6/2560 16:52:56 ҹ  101  ;  202.29.212.41


ӴѺ  548
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/6/2560 21:28:54 ҹ  194  ;  202.29.212.41


ӴѺ  547
     ͧ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/6/2560 20:35:06 ҹ  163  ;  202.29.212.41


ӴѺ  546
     ͧ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   16/6/2560 18:07:27 ҹ  165  ;  202.29.212.41


ӴѺ  545
     ͧ บริจาคสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ Thailand 4.0
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/6/2560 19:44:13 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  544
     ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 21:10:47 ҹ  115  ;  202.29.212.41


ӴѺ  543
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 20:08:56 ҹ  100  ;  202.29.212.41


ӴѺ  542
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบิน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 19:57:33 ҹ  110  ;  202.29.212.41


ӴѺ  541
     ͧ การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 19:33:21 ҹ  83  ;  202.29.212.41


ӴѺ  540
     ͧ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/6/2560 14:54:17 ҹ  119  ;  202.29.212.41


ӴѺ  539
     ͧ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุข
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2560 19:44:42 ҹ  112  ;  202.29.212.41


ӴѺ  538
     ͧ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2560 19:22:07 ҹ  146  ;  202.29.212.41


ӴѺ  537
     ͧ ขอเน้นย้ำข้าราชการที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการมาเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 มิถุนายน 2560
     ʵ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/6/2560 15:10:22 ҹ  130  ;  202.29.212.41


ӴѺ  536
     ͧ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/6/2560 21:59:29 ҹ  163  ;  202.29.212.41


ӴѺ  535
     ͧ วิดีโอตัวอย่างการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และเนตรนารี
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   3/6/2560 12:43:20 ҹ  99  ;  171.4.126.34


ӴѺ  534
     ͧ ประชาสัมพันธ์ให้ระวังทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นดิน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2560 14:29:37 ҹ  105  ;  202.29.212.41


ӴѺ  533
     ͧ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 22:03:07 ҹ  99  ;  202.29.212.41


ӴѺ  532
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 20:57:55 ҹ  124  ;  202.29.212.41


ӴѺ  531
     ͧ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/5/2560 20:46:02 ҹ  229  ;  202.29.212.41


ӴѺ  530
     ͧ แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 20:38:51 ҹ  90  ;  202.29.212.41


ӴѺ  529
     ͧ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/5/2560 15:36:50 ҹ  194  ;  202.29.212.41


ӴѺ  528
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทค
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/5/2560 17:16:58 ҹ  112  ;  202.29.212.41


ӴѺ  527
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/5/2560 21:36:07 ҹ  281  ;  202.29.212.41


ӴѺ  526
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   22/5/2560 22:53:10 ҹ  203  ;  202.29.212.41


ӴѺ  525
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/5/2560 20:59:48 ҹ  171  ;  202.29.212.41


ӴѺ  524
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/5/2560 20:55:16 ҹ  136  ;  202.29.212.41


ӴѺ  523
     ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 19:59:15 ҹ  162  ;  202.29.212.41


ӴѺ  522
     ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 14:56:43 ҹ  122  ;  202.29.212.41


ӴѺ  521
     ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คามโครงการฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 14:51:23 ҹ  107  ;  202.29.212.41


ӴѺ  520
     ͧ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2560 21:41:53 ҹ  119  ;  202.29.212.41


ӴѺ  519
     ͧ ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2560 19:35:23 ҹ  126  ;  202.29.212.41


ӴѺ  518
     ͧ ขยายระยะเวลาการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/5/2560 21:53:34 ҹ  85  ;  202.29.212.41


ӴѺ  517
     ͧ ขอเชิญชมการประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2560 16:58:09 ҹ  151  ;  202.143.130.107


ӴѺ  516
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/5/2560 16:23:02 ҹ  105  ;  202.143.130.107


ӴѺ  515
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/5/2560 22:20:33 ҹ  234  ;  202.29.212.41


ӴѺ  514
     ͧ รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/5/2560 22:18:38 ҹ  188  ;  202.29.212.41


ӴѺ  513
     ͧ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ IYRC THAILAND 2017
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/5/2560 20:28:50 ҹ  90  ;  202.143.130.107


ӴѺ  512
     ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/5/2560 22:08:59 ҹ  86  ;  202.143.130.107


ӴѺ  511
     ͧ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/5/2560 14:58:44 ҹ  92  ;  202.143.130.107


ӴѺ  510
     ͧ  (ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/5/2560 14:51:29 ҹ  97  ;  202.143.130.107


ӴѺ  509
     ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2560 21:20:33 ҹ  107  ;  202.143.130.107


ӴѺ  508
     ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำห้องเรียน cc๑ และ cc๒
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2560 17:44:00 ҹ  111  ;  202.143.130.107


ӴѺ  507
     ͧ กำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/4/2560 17:14:32 ҹ  218  ;  202.29.212.41


ӴѺ  506
     ͧ กำหนดการอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 21:45:12 ҹ  190  ;  202.29.212.41


ӴѺ  505
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 18:50:31 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  504
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 14:42:00 ҹ  98  ;  202.143.130.107


ӴѺ  503
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2560 14:51:06 ҹ  126  ;  202.143.130.107


ӴѺ  502
     ͧ ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE พร้อมค่าสมาชิก 200 บาท
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/4/2560 17:36:15 ҹ  98  ;  202.143.130.110


ӴѺ  501
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/4/2560 14:33:36 ҹ  144  ;  202.143.130.107


ӴѺ  500
     ͧ ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะงบทดลองของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำเดือน มีนาคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/4/2560 20:53:04 ҹ  146  ;  202.143.130.107


ӴѺ  499
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/4/2560 16:20:46 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  498
     ͧ ของดให้บริการจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าบำรุงการศึกษาบุตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/4/2560 21:43:15 ҹ  122  ;  202.143.130.107


ӴѺ  497
     ͧ การจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงษ์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 16:38:39 ҹ  139  ;  202.143.130.107


ӴѺ  496
     ͧ ขอส่งแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 15:55:05 ҹ  313  ;  202.143.130.107


ӴѺ  495
     ͧ กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 11 เม.ย.60
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 15:19:36 ҹ  144  ;  202.143.130.107


ӴѺ  494
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:57:27 ҹ  112  ;  202.143.130.107


ӴѺ  493
     ͧ ประชาสัมพันธ์ "การสำรวจความคิดเห็นสื่อออนไลน์กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:32:08 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  492
     ͧ  ด่วน ! เลื่อนการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:02:32 ҹ  173  ;  202.143.130.107


ӴѺ  491
     ͧ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้งสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/3/2560 15:38:04 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  490
     ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2560 21:01:33 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  489
     ͧ การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2560 15:46:32 ҹ  283  ;  202.143.130.107


ӴѺ  488
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/3/2560 14:59:22 ҹ  317  ;  202.29.212.41


ӴѺ  487
     ͧ ร่าง ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/3/2560 16:15:14 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  486
     ͧ การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2560 17:40:52 ҹ  148  ;  202.143.130.107


ӴѺ  485
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาพร้อมติดตั้ง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/3/2560 21:40:37 ҹ  145  ;  202.143.130.107


ӴѺ  484
     ͧ รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/3/2560 19:29:12 ҹ  166  ;  202.29.212.41


ӴѺ  482
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/3/2560 20:18:30 ҹ  86  ;  202.143.130.107


ӴѺ  481
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการงานสัมมนาวิชาการ Innovative School Summit 2017
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/3/2560 21:25:46 ҹ  122  ;  202.143.130.107


ӴѺ  480
     ͧ ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/3/2560 20:15:01 ҹ  138  ;  202.29.212.41


ӴѺ  479
     ͧ การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/3/2560 17:10:05 ҹ  108  ;  202.29.212.41


ӴѺ  478
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุค 4.0 ด้วย EF"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/3/2560 21:19:45 ҹ  131  ;  202.143.130.107


ӴѺ  477
     ͧ การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 8 ประจำปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   2/3/2560 21:18:58 ҹ  128  ;  202.29.212.41


ӴѺ  476
     ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   28/2/2560 16:36:46 ҹ  234  ;  202.29.212.41


ӴѺ  475
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/2/2560 19:35:56 ҹ  90  ;  202.143.130.107


ӴѺ  474
     ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/2/2560 21:08:54 ҹ  195  ;  202.29.212.41


ӴѺ  473
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/2/2560 15:39:36 ҹ  181  ;  202.29.212.41


ӴѺ  472
     ͧ การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 22:00:34 ҹ  87  ;  202.143.130.107


ӴѺ  471
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 21:57:17 ҹ  137  ;  202.143.130.107


ӴѺ  470
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเรื่อง "สร้างนวัตกรรมศิลปะด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามรอยพระบาท
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 15:12:15 ҹ  119  ;  202.143.130.107


ӴѺ  469
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   15/2/2560 21:49:04 ҹ  299  ;  202.29.212.41


ӴѺ  468
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/2/2560 22:24:29 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  467
     ͧ ขอรายชื่อนักเรียนแกนนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานนิทรรศการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุทัย
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/2/2560 22:11:25 ҹ  100  ;  202.143.130.110


ӴѺ  466
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   8/2/2560 19:47:57 ҹ  109  ;  202.29.212.41


ӴѺ  465
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/2/2560 16:08:10 ҹ  108  ;  202.143.130.107


ӴѺ  464
     ͧ โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับ 1
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2560 21:48:34 ҹ  135  ;  202.143.130.107


ӴѺ  463
     ͧ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และวงดนตรีเยาวชนเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/2/2560 16:25:02 ҹ  126  ;  202.143.130.107


ӴѺ  462
     ͧ เว็บไซต์สำหรับโพสต์ภาพกิจกรรม
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1/2/2560 22:12:38 ҹ  137  ;  202.29.212.41


ӴѺ  461
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/2/2560 21:33:23 ҹ  107  ;  202.143.130.107


ӴѺ  460
     ͧ ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 60
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2560 16:13:05 ҹ  105  ;  202.143.130.107


ӴѺ  459
     ͧ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จุลสารลด - หยุด - ภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2560 15:24:31 ҹ  90  ;  202.143.130.107


ӴѺ  458
     ͧ สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/1/2560 22:59:24 ҹ  121  ;  202.143.130.107


ӴѺ  457
     ͧ ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ และเชิญชวนร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2560 22:06:57 ҹ  108  ;  202.143.130.107


ӴѺ  456
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2560 20:43:30 ҹ  198  ;  202.143.130.107


ӴѺ  455
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2560 20:40:42 ҹ  116  ;  202.143.130.107


ӴѺ  454
     ͧ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/1/2560 17:47:35 ҹ  147  ;  202.143.130.107


ӴѺ  453
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   19/1/2560 16:56:57 ҹ  282  ;  202.29.212.41


ӴѺ  452
     ͧ ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/1/2560 20:10:15 ҹ  105  ;  202.143.130.107


ӴѺ  451
     ͧ การเข้าร่วมงาน The Leader in Me International Symposium-Rethink Leadership for Education
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2560 22:16:32 ҹ  101  ;  202.143.130.107


ӴѺ  450
     ͧ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2560 22:10:30 ҹ  135  ;  202.143.130.107


ӴѺ  449
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ปี 2560 และแจ้งผู้รับรางวัลต่างๆ รับมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/1/2560 17:58:17 ҹ  142  ;  202.29.212.41


ӴѺ  448
     ͧ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:48:55 ҹ  99  ;  202.143.130.107


ӴѺ  447
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:47:01 ҹ  119  ;  202.143.130.107


ӴѺ  446
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:44:38 ҹ  256  ;  202.143.130.107


ӴѺ  445
     ͧ บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้จาก นิติกร สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 20:10:07 ҹ  131  ;  202.29.212.41


ӴѺ  444
     ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/1/2560 20:16:33 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  443
     ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/1/2560 15:36:52 ҹ  165  ;  202.29.212.41


ӴѺ  442
     ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/1/2560 15:35:48 ҹ  104  ;  202.29.212.41


ӴѺ  441
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/1/2560 21:24:30 ҹ  115  ;  202.143.130.107


ӴѺ  440
     ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2559 18:13:12 ҹ  177  ;  202.143.130.107


ӴѺ  439
     ͧ การประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2559 16:20:46 ҹ  143  ;  202.143.130.107


ӴѺ  438
     ͧ รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   30/12/2559 15:27:22 ҹ  158  ;  202.29.212.41


ӴѺ  437
     ͧ โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2017
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2559 17:51:07 ҹ  157  ;  202.143.130.107


ӴѺ  436
     ͧ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/12/2559 23:21:52 ҹ  755  ;  202.29.212.41


ӴѺ  435
     ͧ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2559 18:06:08 ҹ  244  ;  202.29.212.41


ӴѺ  434
     ͧ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 ฉบับที่ผ่าน สนช.
     ʵ นิติ แกว่นกสิกร   22/12/2559 14:58:14 ҹ  94  ;  202.29.212.41


ӴѺ  433
     ͧ ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2559 1:11:52 ҹ  366  ;  202.29.212.41


ӴѺ  432
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   21/12/2559 22:49:01 ҹ  245  ;  202.29.212.41


ӴѺ  431
     ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย เรื่อง สอบราคาจ้างแบบบ้านพักครู 203/27
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/12/2559 19:51:30 ҹ  88  ;  202.143.130.107


ӴѺ  430
     ͧ เชิญชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณพระอัจฉร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2โ   19/12/2559 19:49:05 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  429
     ͧ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 21:25:35 ҹ  76  ;  202.143.130.107


ӴѺ  428
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55 - ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ʵ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ   16/12/2559 21:10:03 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  427
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:56:17 ҹ  90  ;  202.143.130.107


ӴѺ  426
     ͧ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:40:04 ҹ  81  ;  202.143.130.107


ӴѺ  425
     ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อและสั่งจองกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:34:44 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  424
     ͧ แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   14/12/2559 15:00:21 ҹ  339  ;  202.29.212.41


ӴѺ  423
     ͧ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 21:37:59 ҹ  374  ;  202.143.130.107


ӴѺ  422
     ͧ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 21:27:38 ҹ  80  ;  202.143.130.107


ӴѺ  421
     ͧ ประกาศขายทอดตลาดอาคารประกอบ แบบ สปช.205/26 ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 18:08:30 ҹ  123  ;  202.143.130.107


ӴѺ  420
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/12/2559 22:16:27 ҹ  368  ;  202.29.212.41


ӴѺ  419
     ͧ ข้อสอบพัฒนานักเรียน สอบ o-net ภาษาอังกฤษ
     ʵ กลุ่มนิเทศ   6/12/2559 15:18:00 ҹ  166  ;  202.29.212.41


ӴѺ  418
     ͧ ด่วน กิจกรรมศิลปะ-นาฏศิลป์ ระดับภาค
     ʵ กลุ่มนิเทศ   6/12/2559 15:03:17 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  417
     ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 74 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองฝาง   30/11/2559 18:53:16 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  416
     ͧ แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดทำทำเนียบ
     ʵ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/11/2559 16:56:58 ҹ  201  ;  202.143.130.107


ӴѺ  415
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2559 19:29:59 ҹ  130  ;  202.143.130.107


ӴѺ  414
     ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   26/11/2559 21:22:06 ҹ  440  ;  202.29.212.41


ӴѺ  413
     ͧ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/11/2559 21:11:22 ҹ  503  ;  202.29.212.41


ӴѺ  412
     ͧ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 017 ก / อาคารเรียนแบบ สปช105/26 และอาคารอเนกประสงค์
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   23/11/2559 20:53:46 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  411
     ͧ เชิญชวนให้การสนับสนุน "โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช" ผ่านบัตร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/11/2559 15:47:49 ҹ  100  ;  202.143.130.107


ӴѺ  410
     ͧ ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนวัดกำแพง
     ʵ สพป.ชัยชาท   21/11/2559 22:20:18 ҹ  133  ;  202.143.130.107


ӴѺ  409
     ͧ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง
     ʵ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ   17/11/2559 15:38:21 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  408
     ͧ เอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 20:18:58 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  407
     ͧ รับสมัครการเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 19:46:42 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  406
     ͧ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 17:40:30 ҹ  113  ;  202.143.130.107


ӴѺ  405
     ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 17:25:53 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  404
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขัน อุทัยธานี มาราธอน 2016 "มรดกโลก ห้วยขาแข้ง"
     ʵ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   11/11/2559 21:36:44 ҹ  112  ;  202.143.130.107


ӴѺ  403
     ͧ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ʵ โรงเรียนบ้านเนินพยอม   11/11/2559 17:05:18 ҹ  98  ;  202.143.130.107


ӴѺ  402
     ͧ ขอรูปถ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
     ʵ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/11/2559 14:59:41 ҹ  117  ;  202.143.130.107


ӴѺ  401
     ͧ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/11/2559 19:12:11 ҹ  268  ;  202.29.212.41


ӴѺ  400
     ͧ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน
     ʵ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง   9/11/2559 15:27:44 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  399
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/11/2559 15:20:11 ҹ  201  ;  202.29.212.41


ӴѺ  398
     ͧ สำรวจงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพัน)
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   7/11/2559 21:29:50 ҹ  118  ;  202.29.212.41


ӴѺ  397
     ͧ สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบ 61
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   7/11/2559 21:23:01 ҹ  185  ;  202.29.212.41


ӴѺ  396
     ͧ สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   2/11/2559 21:17:27 ҹ  159  ;  202.143.130.107


ӴѺ  395
     ͧ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 017 ก / อาคารเรียนแบบ สปช105/26 และอาคารอเนกประสงค์
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   2/11/2559 21:04:13 ҹ  113  ;  202.143.130.107


ӴѺ  394
     ͧ สอบราคาจ้างการจ้างงาน สร้างบ้านพักครู สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
     ʵ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา   2/11/2559 14:41:42 ҹ  116  ;  202.143.130.107


ӴѺ  393
     ͧ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/10/2559 21:06:31 ҹ  125  ;  202.143.130.107


ӴѺ  392
     ͧ การจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   31/10/2559 17:41:20 ҹ  174  ;  202.29.212.41


ӴѺ  391
     ͧ ประชาสัมพันธ์เอกสารประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเขาวง
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาวง   31/10/2559 17:33:28 ҹ  88  ;  202.143.130.107


ӴѺ  390
     ͧ ส่งประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูและก่อสร้างสนามฟุตบอล
     ʵ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต   31/10/2559 17:31:25 ҹ  98  ;  202.143.130.107


ӴѺ  389
     ͧ เชิญประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นวันที่ 29 ตุลาคม 2559
     ʵ ศน.สุกัญญา ชูอินทร์   26/10/2559 16:57:11 ҹ  129  ;  202.29.212.41


ӴѺ  388
     ͧ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการ eng hour สำหรับระดับ ป.1
     ʵ ศน.สุกัญญา ชูอินทร์   26/10/2559 16:48:15 ҹ  123  ;  202.29.212.41


ӴѺ  387
     ͧ ประกาศการรับเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub ปี60
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/10/2559 17:38:27 ҹ  141  ;  202.29.212.41


ӴѺ  386
     ͧ ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2560
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/10/2559 17:08:27 ҹ  96  ;  202.29.212.41


ӴѺ  385
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/10/2559 17:04:49 ҹ  195  ;  202.29.212.41


ӴѺ  384
     ͧ ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/10/2559 16:34:08 ҹ  98  ;  202.29.212.41


ӴѺ  383
     ͧ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/10/2559 16:20:44 ҹ  105  ;  202.29.212.41


ӴѺ  382
     ͧ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 20:40:19 ҹ  145  ;  202.143.130.107


ӴѺ  381
     ͧ กำหนดการรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 18:57:27 ҹ  143  ;  202.143.130.107


ӴѺ  380
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอยปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 15:17:43 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  379
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/10/2559 14:44:54 ҹ  123  ;  202.143.130.107


ӴѺ  378
     ͧ กรอกข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/9/2559 17:57:40 ҹ  178  ;  202.29.212.41


ӴѺ  377
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/9/2559 21:36:00 ҹ  113  ;  202.143.130.107


ӴѺ  376
     ͧ การจัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/9/2559 21:33:14 ҹ  111  ;  202.143.130.107


ӴѺ  375
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลครูสอนดี NU Teacher Award" ประจำปี 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/9/2559 18:45:38 ҹ  213  ;  202.143.130.107


ӴѺ  374
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 43
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/9/2559 18:41:30 ҹ  116  ;  202.143.130.107


ӴѺ  373
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:37:19 ҹ  163  ;  202.143.130.107


ӴѺ  372
     ͧ ช่วงนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ของดการเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:25:18 ҹ  126  ;  202.143.130.107


ӴѺ  371
     ͧ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:18:09 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  370
     ͧ ประชาสัมพันธ์จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:14:21 ҹ  135  ;  202.143.130.107


ӴѺ  369
     ͧ บริจาคสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:12:03 ҹ  116  ;  202.143.130.107


ӴѺ  368
     ͧ ประกาศรายชื่อนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   13/9/2559 20:15:25 ҹ  330  ;  202.29.212.41


ӴѺ  367
     ͧ username และ password โปรแกรม SchoolMIS
     ʵ สพป.อุทัยธานี   10/9/2559 14:58:28 ҹ  314  ;  202.143.130.110


ӴѺ  366
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
     ʵ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ   7/9/2559 20:29:50 ҹ  128  ;  202.143.130.107


ӴѺ  365
     ͧ การประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel
     ʵ จังหวัดอุทัยธานี   7/9/2559 19:04:50 ҹ  103  ;  202.143.130.107


ӴѺ  364
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/9/2559 20:11:39 ҹ  197  ;  202.143.130.107


ӴѺ  363
     ͧ กำหนดการโรงเรียนส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/9/2559 11:44:58 ҹ  133  ;  171.4.126.209


ӴѺ  362
     ͧ ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ คุณแม่ฝน แป้นน้อย คุณแม่ของ ผอ.สุคนธ์ แป้นน้อย
     ʵ สพป.อุทัยธานี   1/9/2559 16:06:08 ҹ  179  ;  202.29.212.41


ӴѺ  361
     ͧ การตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   29/8/2559 21:43:00 ҹ  360  ;  202.29.212.41


ӴѺ  360
     ͧ ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตความเป็นครู
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/8/2559 16:20:35 ҹ  159  ;  202.143.130.107


ӴѺ  359
     ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   23/8/2559 15:34:02 ҹ  128  ;  202.143.130.107


ӴѺ  358
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนฯ
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   23/8/2559 15:19:36 ҹ  129  ;  202.143.130.107


ӴѺ  357
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) สุดยอดเทคนิคการสอน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/8/2559 21:31:54 ҹ  161  ;  202.143.130.107


ӴѺ  356
     ͧ ประชาสัมพันธ์ในการจัดสอบเทียบความรู้อิสรามศึกษา ครั้งที่ 2/2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/8/2559 16:48:28 ҹ  136  ;  202.143.130.107


ӴѺ  355
     ͧ เปลี่ยนสถานที่ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 16 สิงกาคม 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/8/2559 1:34:48 ҹ  193  ;  49.48.28.158


ӴѺ  354
     ͧ มาตรการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   12/8/2559 21:09:45 ҹ  117  ;  202.143.130.107


ӴѺ  353
     ͧ ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/8/2559 22:02:33 ҹ  157  ;  202.143.130.107


ӴѺ  352
     ͧ องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   10/8/2559 20:07:41 ҹ  168  ;  202.143.130.110


ӴѺ  351
     ͧ แจ้งข่าวด่วน! การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การออกเสียงประชามติ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/8/2559 19:43:40 ҹ  333  ;  202.143.130.107


ӴѺ  350
     ͧ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/7/2559 19:49:56 ҹ  175  ;  202.143.130.107


ӴѺ  349
     ͧ แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/7/2559 17:18:56 ҹ  110  ;  202.143.130.107


ӴѺ  348
     ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/7/2559 21:16:57 ҹ  401  ;  202.29.212.41


ӴѺ  347
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/7/2559 18:09:21 ҹ  145  ;  202.143.130.107


ӴѺ  346
     ͧ สรุปเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2559 19:17:09 ҹ  487  ;  202.29.212.41


ӴѺ  345
     ͧ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564)และจุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัด
     ʵ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี   22/7/2559 22:20:37 ҹ  112  ;  202.143.130.107


ӴѺ  344
     ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่กำหนดวัน เวลา ออกอากาศการออกเสียงประชามติ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/7/2559 20:26:22 ҹ  140  ;  202.143.130.107


ӴѺ  343
     ͧ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/7/2559 18:03:57 ҹ  158  ;  202.29.212.41


ӴѺ  342
     ͧ การประชุมแลกเปลี่ยเรียนรู้และศึกษาดูงาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   15/7/2559 22:30:10 ҹ  249  ;  202.29.212.41


ӴѺ  341
     ͧ รายชื่อผู้ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   11/7/2559 22:47:36 ҹ  307  ;  202.29.212.41


ӴѺ  340
     ͧ ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/7/2559 17:41:49 ҹ  121  ;  202.143.130.107


ӴѺ  339
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/7/2559 16:48:40 ҹ  387  ;  202.143.130.110


ӴѺ  338
     ͧ ข่าวด่วน! การประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/7/2559 21:05:10 ҹ  148  ;  202.143.130.107


ӴѺ  337
     ͧ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   6/7/2559 17:30:13 ҹ  365  ;  202.29.212.41


ӴѺ  336
     ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/7/2559 21:39:55 ҹ  158  ;  202.143.130.107


ӴѺ  335
     ͧ การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น 2 ประจำปี 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   1/7/2559 18:55:03 ҹ  177  ;  202.29.212.41


ӴѺ  334
     ͧ การสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   30/6/2559 17:06:57 ҹ  417  ;  202.29.212.41


ӴѺ  333
     ͧ การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/6/2559 19:43:46 ҹ  140  ;  202.29.212.41


ӴѺ  332
     ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/6/2559 19:07:53 ҹ  180  ;  202.143.130.107


ӴѺ  331
     ͧ การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ, แอพพลิเคชั่นดาวเหนือ, แอพพลิเคชั่นตาสัปะรด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/6/2559 21:05:11 ҹ  134  ;  202.143.130.107


ӴѺ  330
     ͧ อบรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
     ʵ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    16/6/2559 19:44:38 ҹ  322  ;  202.29.212.41


ӴѺ  329
     ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2559 19:55:10 ҹ  123  ;  202.143.130.107


ӴѺ  328
     ͧ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีนัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สวมเสื้อสูทสีดำทุกท่าน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/6/2559 22:23:26 ҹ  287  ;  202.143.130.107


ӴѺ  327
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ "การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม "สมุนไพรพื้นบ้าน"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/6/2559 21:33:51 ҹ  155  ;  202.143.130.107


ӴѺ  326
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/6/2559 17:24:27 ҹ  309  ;  202.143.130.107


ӴѺ  325
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/6/2559 21:34:10 ҹ  145  ;  202.143.130.107


ӴѺ  324
     ͧ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/6/2559 21:31:59 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  323
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก ครั้งที่ 11
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 22:44:25 ҹ  132  ;  202.143.130.107


ӴѺ  322
     ͧ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:56:10 ҹ  130  ;  202.143.130.107


ӴѺ  321
     ͧ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาของครูเข้าร่วมประกวดรางวัล Teacher Research Awards
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:53:30 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  320
     ͧ การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:49:52 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  319
     ͧ การใช้พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:46:19 ҹ  113  ;  202.143.130.107


ӴѺ  318
     ͧ การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและการสงคราม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:41:57 ҹ  97  ;  202.143.130.107


ӴѺ  317
     ͧ โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:38:22 ҹ  77  ;  202.143.130.107


ӴѺ  316
     ͧ โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:34:13 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  315
     ͧ ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต : นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:29:24 ҹ  76  ;  202.143.130.107


ӴѺ  314
     ͧ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:26:22 ҹ  101  ;  202.143.130.107


ӴѺ  313
     ͧ ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/5/2559 16:24:27 ҹ  373  ;  202.143.130.107


ӴѺ  312
     ͧ Username และ Password ระบบ SchoolMIS
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25/5/2559 17:46:01 ҹ  227  ;  202.29.212.43


ӴѺ  311
     ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อตลับหมึก โดยวิธีตลาด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/5/2559 20:38:22 ҹ  146  ;  202.143.130.107


ӴѺ  309
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/5/2559 18:59:36 ҹ  150  ;  202.143.130.107


ӴѺ  308
     ͧ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์ 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/5/2559 18:55:07 ҹ  146  ;  202.143.130.107


ӴѺ  307
     ͧ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.รุ่นที่ 1-2
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/5/2559 16:26:13 ҹ  188  ;  202.29.212.43


ӴѺ  306
     ͧ แจ้งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับภาค
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/5/2559 22:15:47 ҹ  147  ;  202.29.212.43


ӴѺ  305
     ͧ เอกสารการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/5/2559 22:34:30 ҹ  162  ;  202.29.212.43


ӴѺ  304
     ͧ เผยแพร่เอกสาร นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/5/2559 19:29:37 ҹ  260  ;  202.29.212.43


ӴѺ  303
     ͧ การเข้าร่วมประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" สามารถชมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 18:00:05 ҹ  198  ;  202.143.130.107


ӴѺ  302
     ͧ การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 15:41:08 ҹ  402  ;  202.143.130.107


ӴѺ  301
     ͧ  ด่วน!ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู " ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 15:06:01 ҹ  249  ;  202.143.130.107


ӴѺ  300
     ͧ ประชุม"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   10/5/2559 14:47:52 ҹ  202  ;  202.143.130.107


ӴѺ  299
     ͧ สมัครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามมติมหาเถรสมาคม
     ʵ กลุ่มส่งเสริมฯ   2/5/2559 16:35:36 ҹ  132  ;  202.29.212.43


ӴѺ  298
     ͧ ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2559 20:18:20 ҹ  231  ;  202.143.130.107


ӴѺ  297
     ͧ ขอเชิญประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2559 20:07:33 ҹ  308  ;  202.143.130.107


ӴѺ  296
     ͧ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/4/2559 16:26:31 ҹ  128  ;  171.5.86.109


ӴѺ  295
     ͧ การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/4/2559 17:45:07 ҹ  126  ;  202.143.130.107


ӴѺ  294
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/4/2559 21:43:20 ҹ  117  ;  202.143.130.107


ӴѺ  292
     ͧ แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/4/2559 16:09:14 ҹ  112  ;  202.143.130.107


ӴѺ  290
     ͧ โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/4/2559 14:54:51 ҹ  142  ;  202.143.130.107


ӴѺ  289
     ͧ ขอรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/4/2559 20:22:16 ҹ  143  ;  202.143.130.107


ӴѺ  288
     ͧ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1/4/2559 21:55:25 ҹ  278  ;  202.29.212.42


ӴѺ  287
     ͧ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/4/2559 19:24:46 ҹ  228  ;  202.29.212.42


ӴѺ  286
     ͧ กรอกข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   31/3/2559 15:01:52 ҹ  246  ;  202.29.212.42


ӴѺ  284
     ͧ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับเข้าสู่กระบวนประชุมการทำประชามติ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 279 มาตรา
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/3/2559 22:21:59 ҹ  150  ;  202.29.212.42


ӴѺ  283
     ͧ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/3/2559 21:33:16 ҹ  237  ;  202.143.130.107


ӴѺ  282
     ͧ ระวังพายุฤดูร้อน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/3/2559 15:28:11 ҹ  142  ;  202.143.130.107


ӴѺ  281
     ͧ User Name และ Password ของโปรแกรม Thai School Lunch
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/3/2559 16:42:10 ҹ  402  ;  223.207.50.122


ӴѺ  280
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/3/2559 19:55:51 ҹ  717  ;  202.29.212.42


ӴѺ  279
     ͧ เปิดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/3/2559 19:42:47 ҹ  275  ;  202.29.212.42


ӴѺ  278
     ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   16/3/2559 16:03:50 ҹ  132  ;  202.29.212.42


ӴѺ  277
     ͧ ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิดการศึกษาไทย"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/3/2559 14:30:02 ҹ  128  ;  202.143.130.107


ӴѺ  276
     ͧ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน
     ʵ กลุ่มนโยบายและแผน   13/3/2559 14:58:16 ҹ  172  ;  171.4.127.11


ӴѺ  275
     ͧ สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   3/3/2559 15:32:41 ҹ  728  ;  202.29.212.42


ӴѺ  274
     ͧ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   26/2/2559 15:19:06 ҹ  670  ;  202.29.212.42


ӴѺ  273
     ͧ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/2/2559 20:15:07 ҹ  140  ;  202.143.130.107


ӴѺ  272
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับบัณฑิตศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2559 20:30:52 ҹ  188  ;  202.143.130.107


ӴѺ  271
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   12/2/2559 19:25:40 ҹ  424  ;  202.29.212.42


ӴѺ  270
     ͧ กำหนดการพิธีมอบจักรยานพระราชทาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/2/2559 20:53:12 ҹ  150  ;  202.29.212.42


ӴѺ  269
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/2/2559 21:49:03 ҹ  108  ;  202.29.212.42


ӴѺ  268
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/2/2559 21:12:21 ҹ  249  ;  202.29.212.42


ӴѺ  267
     ͧ ประกาศตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/2/2559 16:01:08 ҹ  206  ;  202.29.212.42


ӴѺ  266
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/2/2559 15:18:00 ҹ  229  ;  202.29.212.42


ӴѺ  265
     ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/2/2559 17:02:13 ҹ  625  ;  202.29.212.42


ӴѺ  264
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/2/2559 14:39:57 ҹ  121  ;  202.143.130.107


ӴѺ  263
     ͧ เอกสารประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   28/1/2559 21:01:11 ҹ  178  ;  202.29.212.42


ӴѺ  262
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/1/2559 14:45:47 ҹ  161  ;  202.143.130.107


ӴѺ  261
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
     ʵ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   22/1/2559 15:54:57 ҹ  300  ;  182.53.98.175


ӴѺ  260
     ͧ ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (นาฏศิลป์)
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   22/1/2559 15:10:00 ҹ  214  ;  202.29.212.42


ӴѺ  259
     ͧ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/1/2559 20:56:28 ҹ  236  ;  202.143.130.107


ӴѺ  258
     ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/1/2559 20:55:38 ҹ  124  ;  202.29.212.42


ӴѺ  257
     ͧ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/1/2559 19:40:42 ҹ  156  ;  202.143.130.107


ӴѺ  256
     ͧ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/1/2559 17:02:52 ҹ  98  ;  202.29.212.42


ӴѺ  255
     ͧ ขอเลื่อนการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) "
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   18/1/2559 17:31:33 ҹ  175  ;  202.29.212.42


ӴѺ  254
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
     ʵ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   15/1/2559 16:29:28 ҹ  243  ;  182.53.103.225


ӴѺ  253
     ͧ รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ในงานวันครู อ.บ้านไร่ แก้ไข 15 ม.ค. 59
     ʵ สมาคมครูฯ อำเภอบ้านไร่   15/1/2559 16:03:29 ҹ  171  ;  203.172.250.233


ӴѺ  252
     ͧ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและการจัดสรรโควตานักเรียน เข้าเรียนต่อโรงเรียนราชแระชานุเคราะห์ 46
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/1/2559 15:36:20 ҹ  140  ;  202.29.212.42


ӴѺ  251
     ͧ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยพลู   12/1/2559 22:27:17 ҹ  313  ;  202.29.212.42


ӴѺ  250
     ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/1/2559 22:12:37 ҹ  269  ;  202.29.212.42


ӴѺ  249
     ͧ รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ในงานวันครู อ.บ้านไร่
     ʵ สมาคมครูฯอำเภอบ้านไร่   12/1/2559 20:52:24 ҹ  211  ;  182.53.103.130


ӴѺ  248
     ͧ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/1/2559 16:27:16 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  247
     ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   11/1/2559 15:11:36 ҹ  375  ;  202.29.212.42


ӴѺ  245
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน)
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   8/1/2559 18:32:56 ҹ  280  ;  202.29.212.42


ӴѺ  244
     ͧ ขอเชิญรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/1/2559 22:20:24 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  243
     ͧ ให้โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กไว้ ขณะนี้หนังสือมาแล้ว ให้มารับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/1/2559 20:30:00 ҹ  101  ;  202.143.130.107


ӴѺ  242
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 14
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/1/2559 22:05:44 ҹ  155  ;  202.143.130.107


ӴѺ  241
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   5/1/2559 22:00:18 ҹ  259  ;  202.29.212.42


ӴѺ  239
     ͧ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/1/2559 20:32:06 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  238
     ͧ รายชื่อครูดีในดวงใจของคณะครูในอำเภอบ้านไร่ ย้อนหลัง 4 ปี (2555-2558)
     ʵ โรงเรียนวัดทัพหมัน   4/1/2559 21:44:50 ҹ  224  ;  203.172.250.233


ӴѺ  237
     ͧ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
     ʵ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   4/1/2559 16:26:49 ҹ  217  ;  203.172.201.1


ӴѺ  236
     ͧ ขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุทัยธานี
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2558 17:12:43 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  235
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/12/2558 17:31:45 ҹ  189  ;  202.29.212.42


ӴѺ  231
     ͧ กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/12/2558 21:34:46 ҹ  123  ;  202.29.212.42


ӴѺ  230
     ͧ โครงการจักรยานพระราชทาน
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/12/2558 21:58:05 ҹ  142  ;  202.29.212.42


ӴѺ  229
     ͧ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/12/2558 19:55:52 ҹ  125  ;  202.29.212.42


ӴѺ  228
     ͧ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   22/12/2558 19:32:08 ҹ  243  ;  182.53.106.201


ӴѺ  227
     ͧ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   20/12/2558 1:23:08 ҹ  210  ;  64.233.173.253


ӴѺ  226
     ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:51 ҹ  467  ;  202.29.212.42


ӴѺ  225
     ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:47 ҹ  240  ;  202.29.212.42


ӴѺ  224
     ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:34 ҹ  215  ;  202.29.212.42


ӴѺ  223
     ͧ รายชื่อผู้เข้าอบรม การติดตั้ง Server ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/12/2558 18:10:18 ҹ  196  ;  223.204.187.54


ӴѺ  222
     ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:48:26 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  221
     ͧ ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:43:39 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  220
     ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:39:05 ҹ  164  ;  202.143.130.107


ӴѺ  219
     ͧ การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 21:58:13 ҹ  122  ;  202.143.130.107


ӴѺ  218
     ͧ ขอแจ้งให้บุคลากรวิทย์-คณิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สพป.อน.เขต 2
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 21:32:36 ҹ  192  ;  202.143.130.107


ӴѺ  217
     ͧ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   4/12/2558 21:26:46 ҹ  666  ;  202.29.212.42


ӴѺ  216
     ͧ ของดจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 19:22:03 ҹ  107  ;  202.143.130.107


ӴѺ  215
     ͧ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เปิดสอบพนักงานราชทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   2/12/2558 21:37:32 ҹ  306  ;  182.53.104.66


ӴѺ  214
     ͧ อู่ไทโมเดล นวัตกรรม : เพื่อพัฒนางานติดตาม ประเมิน และรายงานผล
     ʵ กลุ่มงานติดตามประเมินและรายงานผล   1/12/2558 23:02:09 ҹ  562  ;  202.29.212.42


ӴѺ  213
     ͧ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตั้ง Server ระบบพิสูจน์ตัวตน” ให้กับโรงเรียนในสังกัด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 21:04:23 ҹ  208  ;  202.29.212.42


ӴѺ  212
     ͧ ขอเชิญคณะทำงานถ่ายภาพกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ประชุม 27 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. สพป.อุทัยธานี เขต 1
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 19:58:18 ҹ  162  ;  202.143.130.107


ӴѺ  211
     ͧ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 17:18:46 ҹ  122  ;  202.143.130.107


ӴѺ  210
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/11/2558 17:44:03 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  209
     ͧ ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/11/2558 17:42:04 ҹ  127  ;  202.143.130.107


ӴѺ  208
     ͧ การเผยแพร่คลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    25/11/2558 17:38:26 ҹ  103  ;  202.143.130.107


ӴѺ  207
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทัพหมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ
     ʵ โรงเรียนวัดทัพหมัน   24/11/2558 22:29:56 ҹ  313  ;  203.172.250.233


ӴѺ  206
     ͧ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2558 15:25:19 ҹ  206  ;  202.29.212.42


ӴѺ  205
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/11/2558 21:37:12 ҹ  286  ;  202.29.212.42


ӴѺ  204
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/11/2558 18:09:12 ҹ  258  ;  202.29.212.42


ӴѺ  203
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/11/2558 15:40:35 ҹ  445  ;  202.29.212.42


ӴѺ  202
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/11/2558 15:39:14 ҹ  236  ;  202.29.212.42


ӴѺ  201
     ͧ สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/11/2558 22:36:28 ҹ  115  ;  202.29.212.42


ӴѺ  200
     ͧ รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/11/2558 22:04:25 ҹ  132  ;  202.29.212.42


ӴѺ  199
     ͧ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาวง   9/11/2558 19:36:21 ҹ  125  ;  202.143.130.107


ӴѺ  198
     ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/11/2558 18:15:50 ҹ  104  ;  202.29.212.42


ӴѺ  197
     ͧ สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/11/2558 19:05:49 ҹ  494  ;  202.29.212.42


ӴѺ  196
     ͧ แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
     ʵ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี   4/11/2558 17:27:35 ҹ  128  ;  202.143.130.107


ӴѺ  195
     ͧ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"
     ʵ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย   2/11/2558 19:24:44 ҹ  167  ;  202.143.130.107


ӴѺ  194
     ͧ เชิญชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ช่อง 7 เวลา 18.00 น.
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/10/2558 20:21:36 ҹ  146  ;  171.5.84.151


ӴѺ  193
     ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/10/2558 19:41:52 ҹ  434  ;  202.29.212.42


ӴѺ  192
     ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   28/10/2558 22:25:11 ҹ  233  ;  202.29.212.42


ӴѺ  191
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/10/2558 22:38:39 ҹ  334  ;  202.143.130.110


ӴѺ  190
     ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   22/10/2558 20:34:40 ҹ  734  ;  202.29.212.42


ӴѺ  189
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   20/10/2558 19:21:12 ҹ  1131  ;  202.29.212.42


ӴѺ  188
     ͧ ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/10/2558 20:53:16 ҹ  308  ;  202.143.130.107


ӴѺ  187
     ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    9/10/2558 21:56:22 ҹ  150  ;  202.143.130.107


ӴѺ  186
     ͧ ประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงชั้น"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    9/10/2558 16:18:55 ҹ  124  ;  202.143.130.107


ӴѺ  185
     ͧ การรายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ
     ʵ นิติ แกว่นกสิกร   9/10/2558 16:07:48 ҹ  116  ;  202.29.212.42


ӴѺ  184
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    7/10/2558 20:22:53 ҹ  120  ;  202.143.130.107


ӴѺ  183
     ͧ ฟิตสมองพร้อมทุกสนามสอบ ONET, GAT-PAT วันที่ 1-6 ตุลาคม 2558 (อัพเดตวันที่ 6 ตค.2558)
     ʵ นฃ   6/10/2558 20:15:19 ҹ  126  ;  202.29.212.42


ӴѺ  182
     ͧ การกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5/10/2558 15:40:54 ҹ  342  ;  202.29.212.42


ӴѺ  180
     ͧ รดน้ำศพบุตรของรองฯ เกล็ดดาว ณ ศาลา 2 วัดใหม่จันทาราม วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น.
     ʵ นิติ แกว่นกสิกร   4/10/2558 16:19:02 ҹ  254  ;  171.4.128.243


ӴѺ  176
     ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    2/10/2558 20:28:27 ҹ  124  ;  202.143.130.107


ӴѺ  174
     ͧ ขอรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/9/2558 15:11:44 ҹ  146  ;  202.143.130.107


ӴѺ  173
     ͧ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯครั้งที่ 2
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/9/2558 21:02:16 ҹ  505  ;  202.29.212.42


ӴѺ  172
     ͧ แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/9/2558 21:09:02 ҹ  187  ;  202.29.212.42


ӴѺ  171
     ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT และติวเข้มทุกระดับชั้น
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2    24/9/2558 18:46:48 ҹ  185  ;  202.143.130.107


ӴѺ  170
     ͧ ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ "ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21"
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/9/2558 18:38:14 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  169
     ͧ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/9/2558 18:29:36 ҹ  118  ;  202.143.130.107


ӴѺ  168
     ͧ โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสุ่ลูก สพฐ "
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   15/9/2558 21:35:31 ҹ  197  ;  202.29.212.42


ӴѺ  167
     ͧ ของดจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/9/2558 16:15:14 ҹ  152  ;  202.143.130.107


ӴѺ  166
     ͧ ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2558
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/9/2558 22:57:24 ҹ  327  ;  202.29.212.42


ӴѺ  165
     ͧ แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด
     ʵ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง   7/9/2558 22:22:49 ҹ  165  ;  202.143.130.107


ӴѺ  164
     ͧ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/9/2558 15:10:03 ҹ  845  ;  202.29.212.42


ӴѺ  163
     ͧ ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้ http://202.29.172.140/dlitdata
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2558 21:54:36 ҹ  337  ;  202.143.130.107


ӴѺ  162
     ͧ ขออภัยในความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนในสังกัด
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/9/2558 22:03:38 ҹ  179  ;  202.143.130.107


ӴѺ  161
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านสมอทอง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
     ʵ โรงเรียนบ้านสมอทอง   2/9/2558 21:05:09 ҹ  110  ;  202.143.130.107


ӴѺ  160
     ͧ ขอแจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด ในวันที่ 2-3 กันยายน 25858 เวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.
     ʵ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   1/9/2558 19:15:57 ҹ  176  ;  202.143.130.107


ӴѺ  159
     ͧ เชิญประชุม
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   28/8/2558 20:11:57 ҹ  451  ;  202.29.212.42


ӴѺ  158
     ͧ ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่   28/8/2558 1:38:30 ҹ  101  ;  223.207.243.122


ӴѺ  157
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดหนองบัว เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนวัดหนองบัว   27/8/2558 15:27:01 ҹ  135  ;  106.0.210.215


ӴѺ  156
     ͧ การตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2558
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/8/2558 15:47:42 ҹ  349  ;  202.29.212.42


ӴѺ  155
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านโกรกลึก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   25/8/2558 16:12:33 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  154
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ʵ โรงเรียนบ้านหูช้าง   25/8/2558 4:32:30 ҹ  89  ;  223.207.242.151


ӴѺ  153
     ͧ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน "ศิษย์เก่า เทา - แดง วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/8/2558 20:49:10 ҹ  125  ;  202.143.130.107


ӴѺ  152
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเขาวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาวง   24/8/2558 20:41:01 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  151
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านวังหิน   24/8/2558 20:37:49 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  150
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง   24/8/2558 20:35:56 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  149
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านคลองชะนี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
     ʵ โรงเรียนบ้านคลองชะนี   21/8/2558 21:34:24 ҹ  102  ;  202.143.130.107


ӴѺ  148
     ͧ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/8/2558 19:46:37 ҹ  170  ;  202.29.212.42


ӴѺ  146
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดห้วยแห้ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ
     ʵ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง   21/8/2558 17:44:03 ҹ  97  ;  202.143.130.107


ӴѺ  145
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย   21/8/2558 17:40:42 ҹ  119  ;  202.143.130.107


ӴѺ  144
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านสมอทอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
     ʵ โรงเรียนบ้านสมอทอง   21/8/2558 17:38:43 ҹ  81  ;  202.143.130.107


ӴѺ  143
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฝาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองฝาง   21/8/2558 17:35:33 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  142
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา   21/8/2558 17:33:44 ҹ  73  ;  202.143.130.107


ӴѺ  141
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านประดาหัก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านประดาหัก   21/8/2558 17:31:19 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  140
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา
     ʵ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด   20/8/2558 16:56:14 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  139
     ͧ ประกาศโรงเรียนยบ้านทุ่งสามแท่ง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง   20/8/2558 16:52:55 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  138
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่   20/8/2558 16:42:11 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  137
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม   20/8/2558 16:39:29 ҹ  78  ;  202.143.130.107


ӴѺ  136
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
     ʵ โรงเรียนบ้านกลาง   20/8/2558 16:37:37 ҹ  83  ;  202.143.130.107


ӴѺ  135
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านท่าชะอม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านท่าชะอม   20/8/2558 16:34:54 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  134
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านป่าอ้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
     ʵ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ   20/8/2558 16:33:01 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  133
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   20/8/2558 16:29:47 ҹ  84  ;  202.143.130.107


ӴѺ  132
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนวัดทองหลาง   20/8/2558 16:26:58 ҹ  88  ;  202.143.130.107


ӴѺ  131
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่   20/8/2558 16:25:08 ҹ  87  ;  202.143.130.107


ӴѺ  130
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม   20/8/2558 16:22:14 ҹ  85  ;  202.143.130.107


ӴѺ  129
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
     ʵ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม   20/8/2558 16:20:05 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  128
     ͧ ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)   20/8/2558 16:17:36 ҹ  115  ;  202.143.130.107


ӴѺ  127
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักกาด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด   20/8/2558 16:15:04 ҹ  262  ;  202.143.130.107


ӴѺ  126
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน   20/8/2558 16:11:41 ҹ  255  ;  202.143.130.107


ӴѺ  125
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ   20/8/2558 12:30:38 ҹ  74  ;  49.237.129.119


ӴѺ  124
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านร่องตาที   19/8/2558 19:45:16 ҹ  77  ;  182.53.106.95


ӴѺ  123
     ͧ กำหนดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2558
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/8/2558 17:22:52 ҹ  133  ;  202.29.212.42


ӴѺ  122
     ͧ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52   18/8/2558 20:39:17 ҹ  112  ;  203.172.233.25


ӴѺ  121
     ͧ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   18/8/2558 20:16:12 ҹ  116  ;  202.29.212.42


ӴѺ  120
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   18/8/2558 18:08:58 ҹ  119  ;  202.29.212.42


ӴѺ  119
     ͧ สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   17/8/2558 20:19:52 ҹ  380  ;  202.29.212.42


ӴѺ  118
     ͧ แจ้งรายชื่อผู้เข้าพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   17/8/2558 18:02:36 ҹ  219  ;  202.29.212.42


ӴѺ  116
     ͧ การชับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนาง
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   17/8/2558 17:05:39 ҹ  195  ;  202.29.212.42


ӴѺ  115
     ͧ ประเมิน(ร่าง)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...และแผนการจัดประสบการณ์ (ฉบับทดลองใช้)
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   17/8/2558 17:02:23 ҹ  169  ;  202.29.212.42


ӴѺ  114
     ͧ ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58   17/8/2558 15:54:02 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  113
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่
     ʵ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา   17/8/2558 15:50:13 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  112
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฝาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองฝาง   17/8/2558 15:47:01 ҹ  97  ;  202.143.130.107


ӴѺ  111
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง   17/8/2558 15:44:12 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  110
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำรอบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ   17/8/2558 15:37:29 ҹ  86  ;  202.143.130.107


ӴѺ  109
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านท่าชะอม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านท่าชะอม   17/8/2558 15:34:48 ҹ  85  ;  202.143.130.107


ӴѺ  108
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย   17/8/2558 15:30:34 ҹ  106  ;  202.143.130.107


ӴѺ  107
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ʵ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด   17/8/2558 15:27:17 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  106
     ͧ ขอเชิญชมรายการ "พระคุณที่สาม"
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/8/2558 22:54:46 ҹ  104  ;  202.29.212.42


ӴѺ  104
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2   14/8/2558 19:40:38 ҹ  87  ;  1.46.1.18


ӴѺ  103
     ͧ เปิดใช้แล้ว eOFFICE
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/8/2558 18:01:53 ҹ  212  ;  202.29.212.42


ӴѺ  102
     ͧ การดำเนินกิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/8/2558 15:20:06 ҹ  119  ;  202.29.212.42


ӴѺ  101
     ͧ  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ   14/8/2558 5:13:32 ҹ  81  ;  49.237.46.190


ӴѺ  100
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทัพคล้าย เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนวัดทัพคล้าย   13/8/2558 22:43:04 ҹ  103  ;  202.143.130.107


ӴѺ  99
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ʵ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม   13/8/2558 20:09:25 ҹ  88  ;  202.143.130.107


ӴѺ  98
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านสมอทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนบ้านสมอทอง   13/8/2558 20:03:28 ҹ  84  ;  202.143.130.107


ӴѺ  97
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านโกรกลึก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   13/8/2558 19:56:39 ҹ  96  ;  202.143.130.107


ӴѺ  96
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดห้วยแห้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ʵ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง   13/8/2558 19:52:45 ҹ  85  ;  202.143.130.107


ӴѺ  95
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
     ʵ โรงเรียนบ้านวังหิน   13/8/2558 19:45:47 ҹ  84  ;  202.143.130.107


ӴѺ  94
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม เรื่อง เปลี่ยนแปลง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   13/8/2558 19:42:09 ҹ  84  ;  202.143.130.107


ӴѺ  93
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านป่าอ้อ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ
     ʵ โรงเรียนบ้านป่่าอ้อ   13/8/2558 19:39:12 ҹ  89  ;  202.143.130.107


ӴѺ  92
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านกลาง   13/8/2558 19:34:42 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  91
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านประดาหัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านประดาหัก   13/8/2558 19:31:00 ҹ  94  ;  202.143.130.107


ӴѺ  90
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   13/8/2558 19:26:49 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  89
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน   13/8/2558 19:23:06 ҹ  85  ;  202.143.130.107


ӴѺ  88
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมะสัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง   13/8/2558 19:19:25 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  87
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทองหลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
     ʵ โรงเรียนวัดทองหลาง   13/8/2558 19:15:49 ҹ  97  ;  202.143.130.107


ӴѺ  86
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทัพหมัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     ʵ โรงเรียนวัดทัพหมัน   13/8/2558 19:11:23 ҹ  89  ;  202.143.130.107


ӴѺ  85
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่   13/8/2558 19:08:07 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  84
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา   12/8/2558 20:30:02 ҹ  98  ;  182.53.104.75


ӴѺ  83
     ͧ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   12/8/2558 19:28:27 ҹ  126  ;  182.53.106.157


ӴѺ  82
     ͧ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52   12/8/2558 15:42:29 ҹ  85  ;  183.89.121.95


ӴѺ  81
     ͧ ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่   11/8/2558 21:41:50 ҹ  101  ;  182.93.197.130


ӴѺ  80
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักกาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด   11/8/2558 20:35:04 ҹ  81  ;  202.143.130.107


ӴѺ  79
     ͧ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านร่องตาที   11/8/2558 20:09:35 ҹ  102  ;  182.53.104.67


ӴѺ  78
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเขาวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาวง   11/8/2558 19:17:24 ҹ  116  ;  202.143.130.107


ӴѺ  77
     ͧ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายขอเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย   11/8/2558 14:52:47 ҹ  108  ;  202.143.130.107


ӴѺ  76
     ͧ โปรแกรมแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/8/2558 21:20:53 ҹ  116  ;  202.29.212.42


ӴѺ  75
     ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2559
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/8/2558 18:29:46 ҹ  92  ;  202.29.212.42


ӴѺ  74
     ͧ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   7/8/2558 17:30:46 ҹ  124  ;  203.172.201.1


ӴѺ  73
     ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/8/2558 16:31:14 ҹ  208  ;  202.29.212.42


ӴѺ  72
     ͧ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ
     ʵ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   7/8/2558 15:54:28 ҹ  122  ;  202.143.130.107


ӴѺ  71
     ͧ ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/8/2558 15:48:10 ҹ  109  ;  202.143.130.107


ӴѺ  70
     ͧ เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหูช้าง   7/8/2558 15:46:20 ҹ  89  ;  202.29.179.111


ӴѺ  69
     ͧ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษ
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/8/2558 15:45:14 ҹ  95  ;  202.143.130.107


ӴѺ  68
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด   5/8/2558 17:28:08 ҹ  89  ;  202.143.130.107


ӴѺ  67
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม   5/8/2558 16:56:59 ҹ  99  ;  202.143.130.107


ӴѺ  66
     ͧ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   5/8/2558 16:54:36 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  65
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย   4/8/2558 16:59:28 ҹ  120  ;  202.143.130.107


ӴѺ  64
     ͧ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเ
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   3/8/2558 20:33:47 ҹ  127  ;  202.29.212.42


ӴѺ  63
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง   3/8/2558 19:11:37 ҹ  92  ;  202.143.130.107


ӴѺ  62
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม   3/8/2558 19:08:21 ҹ  91  ;  202.143.130.107


ӴѺ  61
     ͧ เลื่อนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ระดับจังหวัด เป็นวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/8/2558 15:47:53 ҹ  146  ;  171.5.88.250


ӴѺ  58
     ͧ การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   29/7/2558 22:08:02 ҹ  130  ;  202.29.212.42


ӴѺ  57
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำรอบ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ   29/7/2558 20:32:14 ҹ  99  ;  49.237.42.125


ӴѺ  56
     ͧ การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS)
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   29/7/2558 19:59:18 ҹ  238  ;  202.29.212.42


ӴѺ  55
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฝาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองฝาง   29/7/2558 19:58:55 ҹ  104  ;  202.143.130.107


ӴѺ  54
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านกลาง   28/7/2558 17:30:28 ҹ  113  ;  202.143.130.107


ӴѺ  53
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม   28/7/2558 17:27:43 ҹ  98  ;  202.143.130.107


ӴѺ  52
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านประดู่ยืน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน   28/7/2558 15:09:04 ҹ  103  ;  202.143.130.107


ӴѺ  51
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนวัดทองหลาง   28/7/2558 15:06:55 ҹ  101  ;  202.143.130.107


ӴѺ  50
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักกาด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด   28/7/2558 15:04:50 ҹ  92  ;  202.143.130.107


ӴѺ  49
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดห้วยแห้ง เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ʵ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง   28/7/2558 15:01:01 ҹ  82  ;  202.143.130.107


ӴѺ  48
     ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทัพคล้าย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
     ʵ โรงเรียนวัดทัพคล้าย   28/7/2558 14:57:18 ҹ  93  ;  202.143.130.107


ӴѺ  47
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมะสัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง   28/7/2558 14:47:16 ҹ  88  ;  202.143.130.107


ӴѺ  46
     ͧ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่
     ʵ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52   27/7/2558 20:09:06 ҹ  100  ;  203.172.233.25


ӴѺ  45
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่   27/7/2558 19:46:03 ҹ  122  ;  182.93.197.130


ӴѺ  44
     ͧ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านท่าชะอม   27/7/2558 19:44:54 ҹ  87  ;  202.143.130.107


ӴѺ  43
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย   27/7/2558 19:37:43 ҹ  120  ;  106.0.211.3


ӴѺ  41
     ͧ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านเขาวง   27/7/2558 18:56:53 ҹ  84  ;  202.143.130.107


ӴѺ  40
     ͧ  เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แก้ไขเพิ่มเติม)
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   27/7/2558 16:21:16 ҹ  96  ;  182.53.107.9


ӴѺ  39
     ͧ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   27/7/2558 16:14:35 ҹ  125  ;  182.53.107.9


ӴѺ  38
     ͧ ประกาศการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/7/2558 21:32:29 ҹ  153  ;  202.29.212.42


ӴѺ  37
     ͧ ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     ʵ โรงเรียนบ้านวังหิน   24/7/2558 19:34:37 ҹ  134  ;  202.143.130.107


ӴѺ  36
     ͧ เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT)
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/7/2558 19:57:30 ҹ  578  ;  202.143.130.107


ӴѺ  35
     ͧ ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ
     ʵ กลุ่มอำนวยการ   16/7/2558 18:05:27 ҹ  490  ;  202.143.130.110


ӴѺ  34
     ͧ แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
     ʵ กลุ่มนิเทศฯ   15/7/2558 22:28:05 ҹ  361  ;  202.143.130.110


ӴѺ  33
     ͧ การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/7/2558 16:33:39 ҹ  353  ;  202.143.130.110


ӴѺ  32
     ͧ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/7/2558 14:45:12 ҹ  233  ;  202.143.130.110


ӴѺ  31
     ͧ การใช้งานระบบส่งหนังสือราชการ ถึงเขตพื้นที่
     ʵ นิติ แกว่นกสิกร   13/7/2558 16:28:54 ҹ  686  ;  202.29.212.42


ӴѺ  30
     ͧ สพฐ.ขยายเวลารายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม
     ʵ ศน.จำแรง นกเอี้ยง   11/7/2558 17:41:01 ҹ  269  ;  171.5.91.118


ӴѺ  29
     ͧ ไฟฟ้ากระชากส่งผลให้ฐานข้อมูลเสียหาย เปิดใช้งาน eoffice ไม่ได้
     ʵ นิติ แกว่นกสิกร   11/7/2558 17:04:32 ҹ  251  ;  171.5.91.118


ӴѺ  28
     ͧ ส่งแบบสำรวจนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/7/2558 0:03:14 ҹ  306  ;  202.29.212.42


ӴѺ  27
     ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุุคคล   7/7/2558 0:14:03 ҹ  873  ;  202.29.212.42


ӴѺ  26
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานการลูกเสือประจำปี
     ʵ กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/7/2558 18:12:33 ҹ  246  ;  202.29.212.42


ӴѺ  25
     ͧ ขอรับบริจาคโลหิต
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/7/2558 16:00:53 ҹ  121  ;  202.143.130.107


ӴѺ  24
     ͧ การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา "แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/12/2556 20:43:18 ҹ  143  ;  202.143.130.110


ӴѺ  23
     ͧ การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ"พัชเซิลไทยแลนด์ดินเตอร์เนชั่นนัลโอเพ่น ครั้งที่ 5 ฯ
     ʵ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/12/2556 20:39:59 ҹ  118  ;  202.143.130.110


ӴѺ  22
     ͧ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 (สี่ที่นั่งพื้นติดดิน)
     ʵ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน   20/12/2556 20:32:42 ҹ  122  ;  182.93.197.210


ӴѺ  21
     ͧ ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45 (สี่ที่นั่งพื้นติดดิน) ลงวันที่ 16 ธ.ค.56
     ʵ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน   20/12/2556 20:28:27 ҹ  95  ;  182.93.197.210


ӴѺ  19
     ͧ ขอเชิญประชุม
     ʵ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองฉาง   20/12/2556 17:35:58 ҹ  189  ;  106.0.204.216


ӴѺ  18
     ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ."
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/12/2556 16:02:54 ҹ  136  ;  202.143.130.110


ӴѺ  17
     ͧ โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2557
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/12/2556 16:43:02 ҹ  117  ;  202.143.130.110


ӴѺ  16
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนครั้ง2 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 (สี่ที่นั่งพื้นติดดิน)
     ʵ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน   16/12/2556 20:16:55 ҹ  105  ;  182.93.197.210


ӴѺ  15
     ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 (สี่ที่นั่งพื้นติดดิน)
     ʵ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน   2/12/2556 21:54:12 ҹ  104  ;  202.143.130.110


ӴѺ  14
     ͧ ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
     ʵ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/11/2556 22:02:22 ҹ  135  ;  202.143.130.110


ӴѺ  13
     ͧ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
     ʵ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/11/2556 19:16:43 ҹ  480  ;  202.143.130.110


 
˹ 1 | 2