การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562

[อ่าน  4]

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

[อ่าน  20]

การประชุมสัญจรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

[อ่าน  17]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมงานวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562

[อ่าน  19]

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

[อ่าน  9]

ประชุมกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการทดสอบผู้เรียนชั้น ป.3 ระดับชาติ NT

[อ่าน  25]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)

[อ่าน  37]

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

[อ่าน  19]

การรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

[อ่าน  44]

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

[อ่าน  13]

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

[อ่าน  21]

ขบวนแห่นาคงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีชาวอู่ไท

[อ่าน  30]