กิจกรรมงานวันครูอำเภอบ้านไร่ วันที่ 16 มกราคม 2563

[อ่าน  91]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

[อ่าน  88]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 10 ม.ค.63

[อ่าน  44]

กิจกรรมการทำบุญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

[อ่าน  160]

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

[อ่าน  32]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟพบปะสนทนา...ยามเช้า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

[อ่าน  33]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน หนองฉาง กลุ่ม 1

[อ่าน  28]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน บ้านไร่กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด

[อ่าน  20]

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

[อ่าน  69]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน หนองฉาง กลุ่ม 3

[อ่าน  57]

กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

[อ่าน  47]

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

[อ่าน  42]