กิจกรรมงานวันครูอำเภอบ้านไร่ วันที่ 16 มกราคม 2563

[อ่าน  112]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

[อ่าน  109]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 10 ม.ค.63

[อ่าน  58]

กิจกรรมการทำบุญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

[อ่าน  174]

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

[อ่าน  46]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟพบปะสนทนา...ยามเช้า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

[อ่าน  46]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน หนองฉาง กลุ่ม 1

[อ่าน  37]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน บ้านไร่กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด

[อ่าน  30]

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

[อ่าน  84]

การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน หนองฉาง กลุ่ม 3

[อ่าน  66]

กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

[อ่าน  60]

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

[อ่าน  65]