สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองฉาง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

[อ่าน  19]

การประชุมโครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562

[อ่าน  16]

ด้วยความยินดี ร่วมใจส่ง น้องศมน น้องพัรันธร และน้องเจริญชัย กลับสู่ภูมิลำเนา

[อ่าน  17]

โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

[อ่าน  18]

ค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย

[อ่าน  18]

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต 11 ก.ค.62

[อ่าน  45]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

[อ่าน  47]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ฯ

[อ่าน  61]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และการต้อนรับ ผอ.สพป.อน เขต 2

[อ่าน  62]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

[อ่าน  21]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

[อ่าน  23]

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อ 13 มิ.ย.62

[อ่าน  58]