มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62

[อ่าน  1]

รมช.ศธ.บรรยาย "มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0"

[อ่าน  2]

สพฐ.แจงยังไม่สลายหลักสูตรEP-MEP

[อ่าน  3]

ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ

[อ่าน  4]

จี้ผอ.สพท.ใหม่ 49 คน สร้าง "โรงเรียนดี"ให้เกิดขึ้น

[อ่าน  4]

“สอศ.” เล็งเปิด “เตรียมอาชีวะ” เต็มรูปแบบ รับนร.จบ ป.6 เข้า “วอศ-วท.” ทั่วประเทศ

[อ่าน  3]

นโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562

[อ่าน  5]

สัปดาห์หน้า สพฐ.คลอดประกาศรับนักเรียน.

[อ่าน  6]

แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

[อ่าน  7]

ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใ

[อ่าน  7]