'ครูตั้น'สั่งสแกนโรงเรียนขยายโอกาส

[อ่าน  52]

บอร์ด กพฐ.เห็นชอบแนวปฎิบัติรับนร.ปี63เปิดช่องให้อิสระพื้นที่กำหนดเงื่อนไขพิเศษรับเด็กได้ ตามบริบทของ

[อ่าน  15]

ผลประเมิน225 เขตพื้นที่การศึกษาพบคะแนนป้องกันทุจริต ได้เกรดC ยังไม่น่าพอใจ

[อ่าน  28]

สุเทพ"ลั่นประกาศคลอดเกณฑ์รับนักเรียนปี63ในก.ย.

[อ่าน  16]

สพฐ.เสนอเพิ่มเงินอาหารกลางวันเด็ก 3-16 บาท

[อ่าน  28]

กพฐ.ร่างเกณฑ์"ควบรวมโรงเรียน"ใหม่ สืบเนื่องจากมีการขอเปิดรร.ที่ได้ควบรวมไปแล้ว

[อ่าน  29]

"ณัฏฐพล"ประชุมบอร์ดกพฐ.นัดแรก จี้ต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตร ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

[อ่าน  24]

สพฐ.เดินหน้าสอนเพศวิถีศึกษา

[อ่าน  21]

กพฐ.ไฟเขียวนโยบายรับเด็กปี63

[อ่าน  429]

มติ ครม. 11 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง

[อ่าน  26]