กพฐ.ไฟเขียวนโยบายรับเด็กปี63

[อ่าน  3]

มติ ครม. 11 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง

[อ่าน  14]

ตั้งคณะทำงานยกร่างเกณฑ์รับนักเรียนปี63

[อ่าน  7]

ศธ.-กสศ.ร่วมพัฒนาฐานข้อมูล ตอบโจทย์แก้เหลื่อมล้ำ

[อ่าน  4]

สพฐ.แจก1ล้านทุกเขตพื้นที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

[อ่าน  8]

ครม.รับทราบการขอความร่วมมือ CSR สำหรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

[อ่าน  7]

ผลประชุม ป.ย.ป. ศธ. 3/2562

[อ่าน  8]

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 6/2562

[อ่าน  8]

มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62

[อ่าน  10]

รมช.ศธ.บรรยาย "มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0"

[อ่าน  10]